5.4.3. Náhodně vybraná úloha

Představte si, že máte hromadu testových otázek, například 100, a chcete aby se při každém spuštění testu náhodně vygenerovalo 10 otázek. K tomu slouží právě Náhodně vybraná úloha. Co všechno k tomu budete potřebovat:

  1. Vytvořte si samostatnou kategorii, ve které budou uloženy všechny vaše otázky. (Celý ten balík např. 100 otázek.) Jak se vytvářejí kategorie otázek je probráno výše.
  2. Potom tuto kategorii naplňte libovolnými typy otázek, které můžete vytvořit ručně, nebo je naimportovat z externího souboru.
  3. Zároveň do této kategorie přidejte i otázku typu Náhodně vybraná úloha a přidejte ji tolikrát, kolik náhodně vybraných otázek budete ve svém testu chtít generovat. Zde vám může pomoci tlačítko Vytvořit více úloh najednou, které vám umožní vložit do požadované kategorie několik otázek typu Náhodně vybraná úloha, viz obrázek 69 – „Vytvořit více úloh najednou“.

    Vytvořit více úloh najednou

    Obrázek 69. Vytvořit více úloh najednou

  4. Jakmile budete ve své kategorii mít množinu vstupních otázek a také příslušný počet otázek typu Náhodně vybraná úloha, můžete v pravé části okna vybrat požadované otázky a tlačítkem <<Přidat vybranou do testu je vložit do vašeho testu v levé části okna. U jednotlivých otázek můžete ještě upravit bodování a nakonec nezapomeňte celý test uložit pomocí tlačítka Uložit celý test.

Jestliže jste do vašeho testu vložili například pouze 10 otázek typu Náhodně vybraná úloha, bude se při pokusu o zvládnutí testu studentům náhodně generovat 10 otázek z vaší množiny vložených otázek.

Pokud jste do testu vložili 5 náhodných otázek a 5 otázek pevně stanovených, bude se v testu zobrazovat celkem 10 otázek, ale 5 z nich bude generováno náhodně. Systém Moodle se postará o to, aby se uvedené otázky v jednom testu neopakovaly.

Pozor na nesmyslné zadání, kdy máte například v kategorii pouze 5 pevně stanovených otázek a vy vytvoříte a do testu vložíte 10 otázek typu Náhodně vybraná úloha. Při provádění testu vám systém vypíše varování, že Počet požadovaných náhodných úloh je větší, než kolik jich daná kategorie obsahuje.