5.4.2. Pravda/Nepravda

U této úlohy (může obsahovat i obrázek) je studentovi předloženo tvrzení a jeho úkolem je rozhodnout, zda je pravdivé nebo nepravdivé.

Pokud je nastaveno zobrazování komentářů, studentovi se po odeslání testu zobrazí odpovídající komentář. Pokud je například správná odpověď "nepravda" a student odpověděl "pravda" (otázku tedy zodpověděl nesprávně), pak se mu zobrazí komentář k odpovědi "pravda". Nastavení základních parametrů otázky/úlohy je vidět na obrázku 66 – „Vytvořit otázku typu Pravda/Nepravda“.

Vytvořit otázku typu Pravda/Nepravda

Obrázek 66. Vytvořit otázku typu Pravda/Nepravda

Na obrázku 58 – „Vkládání otázek do testu“ je u každé otázky zobrazena ikona lupy , která umožní zobrazit náhled konkrétní otázky. Vy si tak můžete ihned zkontrolovat, jak bude vytvořená nebo upravená otázka vypadat v systému, nemusíte kvůli tomu spuštět celý test. Viz obrázek 67 – „Zobrazit náhled otázky typu Pravda/Nepravda“.

Zobrazit náhled otázky typu Pravda/Nepravda

Obrázek 67. Zobrazit náhled otázky typu Pravda/Nepravda

Jestliže v náhledu otázky z obrázku 67 – „Zobrazit náhled otázky typu Pravda/Nepravda“ kliknete na tlačítko Zkontrolovat, provede se i kontrola na základě vaší odpovědi v náhledu. Viz obrázek 68 – „Kontrola otázky typu Pravda/Nepravda“.

Kontrola otázky typu Pravda/Nepravda

Obrázek 68. Kontrola otázky typu Pravda/Nepravda