5.4.1. Úloha s výběrem odpovědí

Při odpovídání na tuto otázku (může obsahovat i obrázek) vybere student odpověď z několika možností. Existují dva druhy úloh s výběrem odpovědí: s jedinou možnou odpovědí a s více možnými odpověďmi.

Úlohy s jedinou možnou odpovědí povolují výběr právě jedné odpovědi. Doporučuje se pro takové otázky používat pozitivní hodnocení. Viz obrázek 60 – „Vytvořit otázku typu Úloha s výběrem odpovědí - jedna odpověď“

Vytvořit otázku typu Úloha s výběrem odpovědí - jedna odpověď

Obrázek 60. Vytvořit otázku typu Úloha s výběrem odpovědí - jedna odpověď

Na dalších obrázcích jsou vidět náhledy pro danou otázku a kontrola otázky, není nutno spouštět celý test pro kontrolu vzhledu a správnosti jediné otázky.

Zobrazit náhled otázky typu Úloha s výběrem odpovědí - jedna odpověď

Obrázek 61. Zobrazit náhled otázky typu Úloha s výběrem odpovědí - jedna odpověď

Kontrola otázky typu Úloha s výběrem odpovědí - jedna odpověď

Obrázek 62. Kontrola otázky typu Úloha s výběrem odpovědí - jedna odpověď

Úlohy s více možnými odpověďmi povolují výběr jedné či více odpovědí. Každá odpověď může být obodována pozitivně i negativně, takže vybere-li student VŠECHNY možnosti, nemusí nutně získat dobré hodnocení. Je-li součet bodů za tuto úlohu záporný, jako výsledná hodnota se dosadí nula. Pozor, systém dovoluje vytvořit i úlohu, u které lze dosáhnout výsledku lepšího než 100 %. Viz obrázek 63 – „Vytvořit otázku typu Úloha s výběrem odpovědí - více odpovědí“.

Vytvořit otázku typu Úloha s výběrem odpovědí - více odpovědí

Obrázek 63. Vytvořit otázku typu Úloha s výběrem odpovědí - více odpovědí

Na dalších obrázcích jsou vidět náhledy pro danou otázku a kontrola otázky, není nutno spouštět celý test pro kontrolu vzhledu a správnosti jediné otázky.

Zobrazit náhled otázky typu Úloha s výběrem odpovědí - více odpovědí

Obrázek 64. Zobrazit náhled otázky typu Úloha s výběrem odpovědí - více odpovědí

U každé odpovědi (ať správné nebo špatné) by měl učitel uvést komentář, který se bude studentovi zobrazovat u každé jeho odpovědi (pokud je pro test zobrazení komentářů nastaveno).

Kontrola otázky typu Úloha s výběrem odpovědí - více odpovědí

Obrázek 65. Kontrola otázky typu Úloha s výběrem odpovědí - více odpovědí