5.4. Test

Systém Moodle má v sobě zabudován velmi propracovaný systém testování, který umožňuje několik různých druhů testových otázek. Na obrázku 57 – „Nastavení testu“ je vidět výřez s nastavováním některých důležitých vstupních parametrů testu.

Nastavení testu

Obrázek 57. Nastavení testu

Základní parametry testu

Jméno - stručný název testu.

Úvod - popis testu.

Zpřístupnit test - od kdy je test k dispozici studentům.

Uzavřít test - do kdy bude test přístupný.

Časový limit - nastavení časového limitu pro vykonání testu. Nastavíme-li časový limit pro absolvování testu, pak musí mít student ve svém prohlížeči povolen JavaScript pro korektní zobrazování časomíry. Jakmile čas vyprší, test je automaticky odeslán.

Zamíchat úlohy - jestliže povolíte tuto volbu, pak bude pořadí otázek náhodně promícháno vždy, když se student pokusí test absolvovat. Tato volba nemá žádný vztah k náhodnému výběru otázek, pouze se promíchává pořadí zobrazovaných otázek. Aby to měli studenti poněkud složitější a nemohli snadno od sebe kopírovat.

Zamíchat odpovědi - pokud povolíte tuto volbu, pak bude pořadí odpovědí náhodně promícháno. Toto samozřejmě platí pouze u speciálního typu otázek, kdy si vybíráme z několika odpovědí.

Dovoleno pokusů - studentům může být povoleno pokusit se o zvládnutí testu několikrát. Toto může napomoci v chápání testu jako vzdělávací činnosti (nejenom jako nástroj pro přezkoušení).

Každý pokus staví na předchozím - jestliže zde nastavíte Ano, pak každý další pokus o provedení testu obsahuje informace o předchozím pokusu. To umožní, aby byl test proveden v několika krocích.

Metoda bodování - pokud je povoleno odpovídání na otázky na více pokusů, pak je i hodnocení těchto odpovědí odstupňované. To má vliv na výsledné hodnocení studenta.

Nejvyšší počet bodů - toto hodnocení odpovídá nejvyššímu počtu bodů v každém pokusu.
Průměrný počet bodů - vypočítá se průměr ze všech pokusů, které student s daným testem absolvoval.
První pokus - konečné hodnocení testu se provádí na základě hodnocení prvního pokusu. Ostatní pokusy jsou ignorovány.
Poslední pokus - celkové hodnocení testu je vykonáno jen na základě psledních (nejčerstvějších) odpovědí.

Ukázat hodnocení po odpovědi - jestliže student není schopen zvládnout test, pak je mu nabídnuta zpětná vazba na každou odpověď (správně / špatně).

Ukázat správnou odpověď v hodnocení - systém ukáže výraznou barvou (například jasně zelenou), které odpovědi byly správné.

Umožnit prohlédnutí - Pokud je povolena tato položka, pak budou mít studenti možnost prohlížet si své pokusy o zvládnutí testu. Ovšem to bude možné až poté, co je test uzavřen.

Maximální počet bodů - je maximální počet bodů, které můžete získat za absolvování tohoto testu. Takže do testu můžete mít vloženo třeba 10 otázek každou za 50 bodů, ale i kdyby student zvládnul test naprosto bez chyby, obdrží pouze tolik bodů, kolik nadefinujete v tomto hlavním bodovacím parametru.

Vyžaduje heslo - pro absolvování testu bude muset student nejprve zadat zde uvedené heslo. Je to volitelný parametr a pokud zde nebude nic vloženo, nemusí se zadávat zvlášť heslo pro daný test.

Vyžaduje síťovou adresu - tohle políčko je rovněž volitelné. Zde je možné omezit přístup k testu pouze pro určité podsítě LAN nebo z internetu pro seznam konkrétních IP adres.

Uvedené omezení může být výhodné v případě, kdy chcete mít jistotu, že pouze lidé v konkrétní místnosti (resp. u konkrétního počítače) mají k testu přístup.

V políčku může být uvedeno například: 192.168., 231.54.211.0/20, 231.3.56.211

Existují tři typy čísel, které zde můžete použít (nemůžete zadávat textové názvy počítačů nebo doménová jména jako example.com):

Celá IP adresa, například jako 192.168.10.1, která bude odpovídat jednomu konkrétnímu počítači (nebo proxy).
Částečná adresa, například 192.168., která bude odpovídat kterékoliv adrese začínající uvedenými čísly.
CIDR notace, například 231.54.211.0/20, která umožňuje specifikovat určitou část podsítě.

Po vyplnění všech parametrů testu se dostaneme na další stránku (viz. obrázek 58 – „Vkládání otázek do testu“).

Vkládání otázek do testu

Obrázek 58. Vkládání otázek do testu

Na obrázku 58 – „Vkládání otázek do testu“ máte v levém sloupci data týkající se samotného testu. Bývá zde zobrazen seznam otázek, které jsou již vloženy do testu.

V pravé části obrazovky se provádí manipulace s otázkami:

Můžeme vytvářet kategorie otázek (viz. obrázek 59 – „Kategorie testových otázek“).

Otázky nemusí být pouze v jediném dlouhém seznamu. Můžeme si vytvořit různé kategorie a otázky zařadit do nich. Každá kategorie se skládá ze jména a krátkého popisu.

Každá kategorie může být zveřejněna, což znamená, že bude dostupná (včetně otázek, které jsou v ní) ve všech kurzech v systému Moodle. Tedy i ostatní kurzy pak mohou používat vaše otázky.

Můžete libovolně vytvářet a mazat kategorie. Pokud se pokusíte smazat kategorii, která obsahuje nějaké otázky, pak jste vyzváni k tomu, abyste nejprve otázky přesunuli do jiné kategorie (smazat tedy můžete jenom prázdnou kategorii).

Kategorie testových otázek

Obrázek 59. Kategorie testových otázek

Po přepnutí do příslušné kategorie zde můžeme vkládat jednotlivé otázky a vybírat přitom lze z několika různých druhů, což je vidět i z obrázku 58 – „Vkládání otázek do testu“.

Jakmile jsou otázky vytvořeny a vybrány (je zaškrtnut ten checkbox vlevo u každé otázky), můžeme je jednoduše pomocí tlačítka Přidat vybranou do testu přesunout do našeho testu.

Otázky mohou být rovněž vytvořeny v externím textovém souboru na vašem vlastním počítači. Více informací naleznete v nápovědě po kliknutí na vedle tlačítka Importovat úlohy ze souboru.

Tlačítko Vytvořit více úloh najednou zatím umožňuje vytvořit několik Náhodně vybraných úloh a zařadit je do testu.

Informace V rychlokurzu v kapitole 2.6 – „Jak vytvořit test?“ jsou krátké videoukázky, které především začátečníkům umožní rychlý náhled do problematiky tvorby testů v CMS Moodle. Jestliže jste začínající uživatel systému a ještě nemáte zkušenosti s vytvářením testů, vřele vám doporučuji začít uvedenou kapitolou.

Ruční tvorba otázek

Na obrázku 58 – „Vkládání otázek do testu“ je vidět v rozbalovacím seznamu přehled všech různých typů otázek, které můžete v současné verzi CMS Moodle vytvářet.

Doporučujeme vyzkoušet si jednotlivé typy otázek nejprve nanečisto, například v nějakém zkušebním kurzu, nebo ve cvičném testu, který nebudete zpřístupňovat studentům. V dalších kapitolách se pokusíme vysvětlit ruční tvorbu některých typů otázek. Přehled podkapitol je uveden na začátku této části.