5.3. Úkol

Úkol představuje jednoduchou možnost zadání nějaké úlohy studentům tak, aby mohli odevzdat například soubor ve Wordu, obrázek, či jiný druh elektronického souboru jako splnění svého úkolu. Na obrázku 54 – „Nastavení úkolu“ jsou zadávány základní parametry pro tuto činnost.

Nastavení úkolu

Obrázek 54. Nastavení úkolu

Pokud student klikne na daný úkol v kurzu, tak se mu objeví obrázek 55 – „Odevzdání úkolu studentem“ a on může vložit požadovaný soubor.

Odevzdání úkolu studentem

Obrázek 55. Odevzdání úkolu studentem

Na obrázku 56 – „Ohodnocení odevzdaného úkolu učitelem“ vidíte, jak může učitel ohodnotit odevzdanou práci (přidělí body a napíše krátkou odpověď studentovi).

Ohodnocení odevzdaného úkolu učitelem

Obrázek 56. Ohodnocení odevzdaného úkolu učitelem