5.2. Fórum

Fórum je určitá forma diskuze, kdy je zadáno konkrétní téma a ostatní účastníci kurzu se k němu vyjadřují prostřednictvím krátkých textů. Fórum je přístupno všem návštěvníkům kurzu (tutorům i studentům), jímž je umožněno diskuzi nejen sledovat, ale na témata i odpovídat.

Diskuzní fórum je samozřejmě odlišný způsob komunikace než chat, který se odhrává on-line a všichni účastníci chatové diskuze musí být připojeni ve stejnou chvíli a okamžitě ragovat na podněty a názory ostatních.

Ve fóru si jeho účastníci vždy mohou svou reakci na zadané téma důkladně rozmyslet a odpověď vhodně formulovat. Fóra také bývají dlouhodobější záležtostí než chat, téma může být vyvěšeno třeba i v průběhu celého kurzu.

Příslušné nastavení fóra poskytne diskutujícím právo ohodnotit téma. Jiné nastavení dovolí i studentům zadávat nová diskuzní témata, atd. Mnoho ze zmíněných funkcí lze nastavovat přímo při vkládání (nebo při aktualizaci) fóra, viz obrázek 51 – „Nastavení diskuzního fóra“.

Nastavení diskuzního fóra

Obrázek 51. Nastavení diskuzního fóra

Na obrázku 52 – „Seznam diskuzních témat ve fóru“ je vidět seznam všech témat, vložených do konkrétního fóra.

Seznam diskuzních témat ve fóru

Obrázek 52. Seznam diskuzních témat ve fóru

Pokud klikneme na požadované téma diskuze, může se nám objevit něco podobného jako na obrázku 53 – „Probíhající diskuze ve fóru“, kde je vidět i několik reakcí na dané téma i na předchozí odpovědi.

Probíhající diskuze ve fóru

Obrázek 53. Probíhající diskuze ve fóru

Doporučujeme důkladně prostudovat všechny možnosti, které modul Fórum poskytuje, než se pustíte do zadávání témat a diskuzí. Rychlý přístup ke všem činnostem vloženým do kurzu umožňuje menu Činnosti, to bylo popisováno v části 4.2 – „Menu Činnosti“.