5.1. Chat

Modul Chat v CMS Moodle umožňuje účastníkům vést synchronní textovou diskuzi v reálném čase prostřednictvím internetu.

Není to obdobný styl diskuze jako tzv. fórum (viz. část 5.2 – „Fórum“), kdy se nadhodí určité téma a lidé se k němu mohou vyjadřovat a reagovat na ně v průběhu dnů a týdnů, po které je téma vystaveno na fóru. Naopak u chatu se požaduje okamžitá reakce na jednotlivé podněty v rámci on-line komunikace ve skupině lidí připojených do chat roomu (chatovací místnosti).

Předpokládá-li se, že se studenti budou hlásit do kurzu v různých časech a jenom těžko se bude dosahovat současného připojení všech účastníků, pak je samozřejmě fórum výhodnější volba než chat.

Důležité Pokud si bude chtít tutor v budoucnu prohlédnout proběhlý chat, může využít menu Správa/Protokoly.... V souvislosti s tím je nutné mít na paměti, že archivace chatu se bude provádět pouze v případě, kdy jsou do chatovací místnosti připojeni alespoň dva účastníci po dobu nejméně pěti minut.

Vložit chat

Při zapnutém režimu úprav vybereme z rozbalovacího seznamu v příslušném týdnu položku činnosti, kterou chceme vložit. Na obrazovce doplníme (obr. 47 – „Nastavení chatu“) požadované údaje.

Nastavení chatu

Obrázek 47. Nastavení chatu

Většinu políček lze vyplnit naprosto intuitivně, přesto je níže uvedeno i kratší vysvětlení k některým hodnotám.

Název této místnosti - každý chat probíhá v tzv. chatovací místnosti (chat room). Takových místností můžete do kurzu vložit celou řadu, je ovšem otázkou, zda je to účelné. Název místnosti může a nemusí vystihovat téma diskuze, která by se v něm měla odehrávat.

Úvodní text - cokoliv zde napíšete, se objeví na vstupní obrazovce do chatovací místnosti.

Příští chat - zde se uvádí datum a čas, kdy by měli studenti vstupovat do chatu. Účastníci se ovšem mohou do chatu přihlásit i mimo stanovený termín. Hodnota někdy slouží jako informace o tom, kdy bude v chatu on-line přítomen tutor.

Opakovat chatování - chceme-li opakovat chatování v pravidelných intervalech, nemusíme měnit vždy datum chatování.

Uložit proběhnuté chatování - doba, po kterou bude chat archivován v systému. Po jejím uplynutí bude odstraněn.

Kdokoliv může vidět proběhnuté chatování - tímto se umožní studentům prohlížení archivovaných chatů. Učitel má tuto možnost vždy.

Pokud jste hotovi s vyplňováním formuláře pro tento chat, tak stiskněte tlačítko Uložit změny a v kurzu se vám v daném týdnu objeví požadovaný chat, například jako na obrázku 48 – „Chat vložený do kurzu“.

Chat vložený do kurzu

Obrázek 48. Chat vložený do kurzu

Použití chatu

Pro ty z vás, kteří nemájí příliš bohaté zkušenosti s používáním chatu, zde uvádím několik základních rad a návodů. Nejprve se podívejte na níže uvedené obrázky. Na obrázku 49 – „Vstupní strana do chatovací místnosti“ je vstupní strana chatu, kde může být uveden například čas otevření chatu, seznam studentů, kteří jsou momentálně v chatu přihlášeni a samozřejmě stručný úvodní text.

Vstupní strana do chatovací místnosti

Obrázek 49. Vstupní strana do chatovací místnosti

Po kliknutí na odkaz Klikněte zde pro vstup do chatu se dostanete do prostředí jako je na obrázku 50 – „Probíhající chat“.

Probíhající chat

Obrázek 50. Probíhající chat

Na pravé straně chatovacího okna máte zobrazen seznam právě přihlášených účastníků. Kliknutím na odkaz prozvonit se danému účastníkovi zobrazí na jeho monitoru v okně s diskuzí informace o tom, že je prozváněn.

Text, který chcete odeslat do diskuze, píšete do políčka dole na stránce a po stisknutí klávesy Enter se za malou chvilku text objeví v okně s diskuzí.

Vkládaný text by měl být kratší, dlouhá rozvitá souvětí nejsou pro chatování vhodná.

Text raději zadávejte bez diakritiky, "nepouzivejte zadne hacky a carky", protože to občas může působit problémy při zobrazování znaků v rozdílných prohlížečích a s rozdílnými operačními systémy.

Doporučuje se naopak používat emotikony (smajlíky). Pokud zadáte znaky :) , pak se ve výsledném okně zobrazí správný obrázek usmívajícího se sluníčka .

Chatování může být docela zábava, ale někdy vzájemné rozpory přerostou až v otevřenou hádku. Z tohoto důvodu je vhodné, aby tutor čas od času kontroloval proběhnutá chatování a některých se i případně sám účastnil. Občas je zapotřebí diskuzi poněkud usměrnit.