5. Editace kurzu

Tato kapitola, jak už její název vypovídá, se bude týkat tvorby a úpravy kurzů, především jejich obsahové náplně. V předcházejících částech jsme se zabývali tím, jak vytvořit prázdný kurz, jak nastavit jeho parametry, případně jakým způsobem rozmístit jednotlivá menu (bloky) okolo Osnovy týdnů.

Právě Osnova týdnů resp. témat bude v této kapitole hlavním předmětem našeho zájmu. Sem budeme umísťovat veškeré naše požadované činnosti (testy, dotazníky, úlohy, diskuzní fóra, apod.) a studijní materiály. Osnova týdnů/témat představuje něco jako učební plán pro daný kurz. V učebním plánu by mělo být místo pro práci i pro odpočinek. Proto je vhodné dopředu si rozmyslet a rozvrhnout umísťování studijních materiálů, testů a úkolů na jedné straně a činností určených spíše k relaxaci na straně druhé.

Pokud chceme začít s editací kurzu, tak musíme být pochopitelně přihlášeni do systému, musíme být v něm vedeni jako tvůrci kurzu (nebo alespoň jako tutoři editovaného kurzu) a musíme mít vytvořený nějaký kurz. To všechno je popsáno v předcházejících kapitolách.

Přepokládám, že nyní jsme v Moodle přihlášeni a přepnuli jsme se na kurz, který chceme začít editovat, pro editaci Osnovy týdnů je nutné zapnout režim úprav (viz. kapitola 3.4 – „Režim úprav“). A nyní můžeme vesele začít editovat, v dalších kapitolách se obeznámíte se základními činnostmi (aktivitami), které můžete ve svých kurzech používat.