4.12. Menu Týdny / Menu Témata

Podle toho, jaké uspořádání máte v nastavení kurzu zapnuto, se toto menu nazývá. Hlavním důvodem existence uvedeného bloku je snadnější navigace v kurzu a přepínání se mezi jednotlivými týdny/tématy. Výhodné je to především v případě, že máte zapnuto zobrazování pouze jediného týdne/tématu v kurzu a chcete se rychle přepínat mezi ostatními.

Menu Týdny

Obrázek 46. Menu Týdny

Na obrázku 46 – „Menu Týdny“ je zobrazen, kromě čísel jednotlivých týdnů, také odkaz umožňující přepnout se do aktuálního týdne (aktuální týden se určuje pochopitelně podle data na počítačovém serveru).