4.11. Menu Nedávná činnost

Blok Nedávná činnost zobrazuje aktivitu, která se v kurzu odehrávala v poslední době. Menu může být užitečné především pro studenty (ale i tutory), kteří se delší dobu nepřihlásili do kurzu a rádi by zjistili, co se událo nového. Menu může vypadat například jako na obrázku 45 – „Menu Nedávná činnost“.

Menu Nedávná činnost

Obrázek 45. Menu Nedávná činnost

Pokud kliknete na odkaz Úplná zpráva o nedávné činnosti... v tomto menu, pak získáte přehlednější a podrobnější seznam aktivit v kurzu. Seznam pak můžete ještě upravovat tím, že si zvolíte časové období činností. Případně můžete využít i tzv. Pokročilý filtr, kde máte možnost dále specifikovat své požadavky na zobrazování seznamu.