4.9. Menu Kalendář

Jak už bylo uvedeno v předchozí kapitole 4.8 – „Menu Nadcházející události“, jsou veškeré časově definované události probíhající v kurzu zaznamenávány v kalendáři. Do kalendáře se lze přepnout několika způsoby, například prostřednictvím menu Nadcházející události/Jdi do kalendáře..., nebo v samotném menu Kalendář klikneme na položku měsíce.

Menu Kalendář

Obrázek 39. Menu Kalendář

Na obrázku 39 – „Menu Kalendář“ je zachyceno menu Kalendář s aktuálním měsícem v roce a s vyznačeným dnem. V kalendáři se může objevit hned několik různých druhů událostí:

globální události,
skupinové události,
události kurzu,
osobní události.

V kurzu, kde jste studenty, můžete nastavovat pouze své osobní události. V kurzu kde jste tutorem můžete nastavovat jak své osobní události, tak i události kurzu nebo skupinové události. U skupinových událostí je zapotřebí, aby v nastavení kurzu byly povoleny skupiny a aby v kurzu byly nějaké skupiny vytvořeny. Globální události může v kalendáři nastavovat pouze administrátor CMS Moodle.

Po přihlášení do systému se každému uživateli vyznačí barevně ty dny, ve kterých má nějakou časově určenou událost, například se mu otevírá nebo uzavírá test, končí termín pro odevzdání úkolu v některém ze zapsaných kurzů, apod. Jestliže se chcete podívat na události, které vás v daném dni čekají, tak stačí kurzor myši přemístit nad příslušné datum a objeví se vám seznam, jako na obrázku 40 – „Zobrazení událostí v daném dni“:

Zobrazení událostí v daném dni

Obrázek 40. Zobrazení událostí v daném dni

Kliknutím na některou z událostí toho dne se objeví obrázek 41 – „Kalendář podrobněji“, kde se můžeme dozvědět další informace o události (ze kterého kurzu činnost pochází, lze do ní přímo vstoupit. Na této stránce je rovněž možné provést různá nastavení, například zobrazování konkrétního druhu událostí můžeme povolit nebo zakázat (globální, skupinové, osobní, události kurzu).

Kalendář podrobněji

Obrázek 41. Kalendář podrobněji

Z obrázku 41 – „Kalendář podrobněji“ je vidět, že zde máme možnost naříklad měnit nastavení pro zobrazování položek v menu Nadcházející události, stačí stisknout tlačítko Nastavení... v pravém horním rohu a uvidíte formulář jako na obrázku 42 – „Nastavení menu Nadcházející události“.

Pomocí tlačítka Nová událost je tvůrcům kurzů umožněno vkládat do kalendáře ručně nové události. Po stisknutí uvedeného tlačítka se vám objeví obdobná obrazovka jako na obrázku 43 – „Vložení osobní události do kalendáře“.

V kalendáři lze zobrazovat nejenom konkrétní den, ale i měsíc. Můžeme dále specifikovat, zda chceme zobrazovat v příslušném dni/měsíci události ze všech našich kurzů, nebo jenom z konkrétního kurzu, viz rozbalovací seznam v levém horním rohu.

Nastavení menu Nadcházející události

Obrázek 42. Nastavení menu Nadcházející události

Vložení osobní události do kalendáře

Obrázek 43. Vložení osobní události do kalendáře

Znovu připomínám, že při vkládání činností jako jsou chat nebo testy můžete nastavit datum, kdy mají dané aktivity probíhat a tyto jsou automaticky vloženy do kalendáře jako události kurzu.