4.5. Menu Kurzy

Všechny kurzy, které jako tutor spravujete, případně jste v nich zapsán jako student, se zobrazují v menu Kurzy (viz. obr. 32 – „Menu Kurzy s vlastními kurzy uživatele“). Velice užitečná navigační pomůcka, která vám okamžitě po příhlášení do systému umožní přepnout se jediným kliknutím do požadovaného kurzu.

Menu Kurzy s vlastními kurzy uživatele

Obrázek 32. Menu Kurzy s vlastními kurzy uživatele

Jestliže nejste v žádném kurzu studentem ani tutorem, případně nejste ještě do CMS Moodle přihlášeni, vidíte zde zobrazeny hlavní kategorie kurzů, jako na obrázku 33 – „Menu Kurzy s kategoriemi kurzů.“.

Menu Kurzy s kategoriemi kurzů.

Obrázek 33. Menu Kurzy s kategoriemi kurzů.

Položka Kurzy/Všechny kurzy zobrazí stránku s kategoriemi kurzů (viz. obrázek 34 – „Stránka Kategorie kurzů“.

Stránka Kategorie kurzů

Obrázek 34. Stránka Kategorie kurzů

Zde se můžete proklikat hierarchií kategorií až k jednotlivým kurzům a vstoupit tak do nich. Jste-li učitel (tvůrce kurzů), pak zde máte možnost nové kurzy i přidávat pomocí tlačítka Přidat nový kurz. Rovněž je na této stránce implementován jednoduchý způsob vyhledávání kurzů podle slova v jeho názvu. V pravém sloupci je zobrazen počet kurzů v příslušné kategorii. Pokud kliknete na některou z kategorií, tak se vám zobrazí přehled všech kurzů, které jsou do ní zařazeny (viz. obrázek 35 – „Kurzy v kategorii Katedra informatiky (OPF)“).

Kurzy v kategorii Katedra informatiky (OPF)

Obrázek 35. Kurzy v kategorii Katedra informatiky (OPF)

Poznámka

Kategorie kurzů může v systému Moodle vytváře pouze administrátor. Zde jsme se rozhodli vytvořit kategorie podle jednotlivých kateder, resp. fakult. Pokud někomu nevyhovují uvedené kategorie a myslí si, že jeho kurz nelze zařadit do žádné z nich, pak je zde jedna univerzální kategorie Různé.

Případně se můžete zkusit domluvit se správcem systému 8 – „Kontaktní informace“, ať vám vytvoří novou kategorii. A pokud budu mít dobrou náladu (i to se může stát), tak vytvořím, proč by ne . Ale nerad bych v tom měl za chvíli nepořádek, takže s rozmyslem.