4.4. Menu Správa

Menu Správa poskytuje velké množství akcí, které můžete se svým kurzem provádět (jste-li učitel a tvůrce kurzu).

Menu Hledat

Obrázek 23. Menu Hledat

Zapnout režim úprav

Předtím než začnete upravovat svůj kurz (přidávat do něj položky jako studijní materiál, chat, testy, fóra, apod.) musíte se přepnout do režimu úprav. Tím vám bude umožněna editace kurzu a název této položky se změní na Vypnout režim úprav. K čemu můžete tento odkaz posléze použít, snad netřeba dvakrát vysvětlovat . To, že jste zapnuli režim úprav, je mj. signalizováno i tím, že se u nejrůznějších položek objeví malé ikonky pro editaci a rozbalovací seznamy pro vkládání různých činností a studijních materiálů. O této funkci se zmiňujeme na několika místech v manuálu, například v části 3.4 – „Režim úprav“. Editací kurzu se zabývá kapitola 5 – „Editace kurzu“.

Nastavení

Po kliknutí na tento odkaz se přesuneme na stránku, kde můžeme provést změny v počátečním nastavení kurzu. Lze tady změnit jméno kurzu, jeho popis, délku trvání, atd. Některé důležité parametry kurzu jsou komentovány v části 3.2 – „Tvorba kurzu krok za krokem“. Doporučuji přečíst i předcházející kapitolu 3.1 – „Než vytvoříme nový kurz ...“.

Učitelé a Studenti

To jsou dva odkazy v menu Správa s obdobnou funkcí. Slouží pro manuální přidávání nebo odstraňování studentů a učitelů v kurzu. Je pochopitelné, že v kurzu může být zapsáno mnoho studentů, ale stejně tak mohou daný kurz vyučovat dva, tři nebo více učitelů.

Obecně se předpokládá, že se studenti budou zapisovat do kurzů sami, možnost ručního zápisu do kurzu učitelem je zde navíc. Viz. také 2.7 – „Zápis studenta do kurzu“.

Záloha

Pokud si chceme provést samostatnou zálohu kurzu a třeba si ji i odnést domů, tak můžeme použít tuto položku z menu Správa. Po kliknutí na odkaz se nám objeví obrázek 24 – „Výběr položek pro zálohování“. Při zálohování kurzu si můžeme vybrat, co všechno chceme do naší zálohy zahrnout. K možnostem snad není potřeba další komentář.

Výběr položek pro zálohování

Obrázek 24. Výběr položek pro zálohování

Po kliknutí na tlačítko Pokračovat se objeví obrázek 25 – „Název a obsah výstupního souboru se zálohou“, kde bude vypsán přehled všeho, co jsme si vybrali pro zálohu a také se v horním řádku objeví název souboru (ZIP archív), do něhož bude celá tato záloha uložena.

Název a obsah výstupního souboru se zálohou

Obrázek 25. Název a obsah výstupního souboru se zálohou

I zde klikneme na tlačítko Pokračovat a dostaneme se na stránku, kde se nám naskytne pohled podobný tomu na obrázku 26 – „Zálohování proběhlo úspěšně“. Zde je stručný přehled uložených souborů a informace o tom, zda zálohování proběhlo vpořádku.

Zálohování proběhlo úspěšně

Obrázek 26. Zálohování proběhlo úspěšně

Obnovit

Toto je položka, která úzce souvisí s předchozím menu Záloha. Pochopitelně zde máme možnost náš dříve zálohovaný kurz obnovit. Zde je nutné si uvědomit několik skutečností:

pokud provádíme obnovu nějakého kurzu, pak máme možnost vložit data do stávajícího kurzu anebo nejprve stávající kurz vymazat a až poté provést obnovu. Pak je zde ještě možnost při obnově vytvořit úplně nový kurz.
při obnově můžeme sami ještě vybírat z nabídek toho, co konkrétně chceme z naší zálohy vrátit zpět do kurzu, nemusíme obnovovat celý kurz,
je třeba dávat pozor na to, abychom do stávajícího kurzu nenakopírovali ty samé položky, které v něm už jsou, pak by zde mohla vzniknout duplicita a my bychom museli postupně duplicitní položky odstraňovat (pokud to ovšem právě tohle nebylo naším cílem).

Pokud tedy kliknete na menu Správa/Obnovit..., objeví se vám podobný obrázek jako 27 – „Volba zálohy v adresáří backupdata“, tzn. že se přepnete automaticky do datového prostoru kurzu do adresáře backupdata. Zde si vyberete (nejspíš podle data a času provedení zálohy) ten soubor s příponou zip, který budete chtít obnovit a u něj kliknete na odkaz Obnovit.

Volba zálohy v adresáří backupdata

Obrázek 27. Volba zálohy v adresáří backupdata

Postupně se proklikáte až k obrazovce, kterou znázorňuje obr.28 – „Vybrat položky obnovy“. Zde můžeme ještě naposledy vybrat, co konkrétně chceme obnovit, jestli vytvořit s touto obnovou nový kurz nebo jenom vkládat do toho již existujícího, apod.

Vybrat položky obnovy

Obrázek 28. Vybrat položky obnovy

Pokud i na nyní stiskneme tlačítko Pokračovat, pak se dostaneme na stránku, kde už můžeme provést konečný krok a obnovit kurz tlačítkem Obnovit tento kurz!. Nakonec získáme informaci o tom, jak proběhla obnova. No a to je vlastně všechno. Pokud jste něco provedli špatně tak máte samozřejmě možnost ještě plno věcí editovat a upravovat ručně.

Poznámka

Provádění záloh a následná obnova kurzu je zajímavá kapitola sama o sobě a vyžaduje opatrnost a také trochu cviku.

Obecně platí, že o zálohy všech kurzů v systému se budou starat administrátoři systému, ale nikdy není na škodu, když si i samotní tvůrci kurzů budou dělat zálohy pro svou vlastní potřebu a budou si je ukládat na disku vlastního počítače.

Nezapomínejte, že všechny zálohy zabírají nějaké místo na pevném disku a proto byste neměli přehánět počet všech záloh, které máte na serveru (v systému Moodle) uloženy a občas ty staré a nepotřebné soubory vymažte. Uděláte tak radost sobě, svému počítači, školnímu serveru a také administrátorům systému Moodle .

Škály

Tato položka slouží k vytváření slovně-orientovaného hodnocení (škály). Všichni už ze základní školy známe typického představitele takovéto škály (nedostatečně, dostatečně, dobře, chvalitebně, výborně). Pomocí formuláře na obrázku 29 – „Vytvoření vlastní hodnotící škály“ můžeme tuto naši škálu vytvořit i v daném kurzu.

Vytvoření vlastní hodnotící škály

Obrázek 29. Vytvoření vlastní hodnotící škály

Jméno - název škály.
Škála - zde se vkládají jednotlivá slova naší škály. Musí být oddělena čárkou a musí být seřazena od nejnižší úrovně ("nedostatečně") až po nejvyšší úroveň ("výborně").
Popis - nemusíte vyplňovat toto políčko, ale pro větši přehlednost a názornost to nemůže uškodit.

Po uložení bude tato škála dostupná pro hodnocení v jiných položkách tohoto kurzu (např. Úloha).

Administrátor může vytvořit tzv. "Standardní škály", které budou dostupné ve všech kurzech v systému Moodle.

Body

Celkem logické a snadno pochopitelné zobrazování bodů, které studenti dosáhli v testech nebo v jiných bodovaných činnostech, které jsou součástí kurzu. Pokud klikneme na tento odkaz, pak se nám objeví něco jako obrázek 30 – „Bodování aktivit v kurzu“.

Bodování aktivit v kurzu

Obrázek 30. Bodování aktivit v kurzu

Vídíte, že si můžete dosažené body stáhnout i ve formátu souboru Excel, nebo jako čistý text. Doporučuji používat čistý text a načítat tento *.txt soubor do Excelu, přičemž kódování je ISO-8859-2 (v MS Excel se většinou volí Typ souboru: 28592:Central European (ISO)).

Pokud máte v kurzu vytvořeny skupiny studentů, pak si můžete body zobrazovat pro členy každé skupiny zvlášť.

Protokoly

V protokolech je zachycena téměř všechna činnost, kterou každý účastník kurzu vykonával. Viz obrázek 31 – „Protokoly aktivit v kurzu“, kde je zobrazena činnost nějakého fiktivního studenta v jednom konkrétním dnu.

Protokoly aktivit v kurzu

Obrázek 31. Protokoly aktivit v kurzu

Soubory

Toto menu vás přepne do datového prostoru přiděleného aktuálnímu kurzu. Je to místo, kam si můžete ukládat svá data pro kurz jako jsou soubory s prezentacemi, texty ve Wordu, apod. Možná, že nejjednodušší bude podívat se na videoukázku toho, jak se s tímto "souborovým manažerem" pracuje. A pak už zbývá jenom zkoušet a trénovat a učit se.

Poznámka

V naší ukázce byly postupně vkládány soubory jeden po druhém, více souboru najednou vložit nelze. Ovšem je zde možnost vstupní soubory nejprve zabalit pomocí programu ZIP, tento jeden soubor s příponou ZIP vložit do LMS a poté jej rozbalit.

Nápověda

Zobrazí vám jednoduchou nápovědu pro rychlý začátek práce se systémem Moodle. Pokud se vám tato nápověda zobrazí ve slovenštině, tak dělejte jakoby nic . (Na českém překladu se pracuje).

Učitelské fórum

Tohle je klasické fórum, do něhož mají ovšem přístup pouze učitelé a nikoliv studenti.