4.2. Menu Činnosti

Menu Činnosti zachycuje veškeré činnosti, které jsou v kurzu použity. V menu na obrázku 19 – „Menu Činnosti“ je vidět, že v daném kurzu jsou vložena diskuzní fóra, chatovací místnosti a nějaké testy.

Menu Činnosti

Obrázek 19. Menu Činnosti

Činností je v CMS Moodle k dispozici pochopitelně mnohem více, v tomto menu se však vytvoří pouze skupiny s těmi aktivitami, které jsou v kurzu momentálně vloženy. Po kliknutí na některou z položek v menu Činnosti se nám zobrazí stránka se seznamem všech konkrétních aktivit, které jsou v našem kurzu. Na následujícím obrázku 20 – „Seznam testů v kurzu“ je znázorněn seznam testů, který se objeví na monitoru po kliknutí na položku Činnosti/Testy.

Seznam testů v kurzu

Obrázek 20. Seznam testů v kurzu

Jednotlivé činnosti, jejich vkládání do kurzu, editace a následná aktualizace, jsou probírány v kapitole 5 – „Editace kurzu“.