4.1. Menu Osoby

Toto menu (blok) obsahuje standardně tři položky:

Menu Osoby

Obrázek 12. Menu Osoby

Položka Účastníci

Položka Účastníci nám umožní zobrazit si seznam všech účastníků kurzu. V seznamu jsou zobrazeni jak učitelé kurzu, tak i jeho studenti a u každého je i krátký popis (stručný osobní profil).

Učitelé kurzu mají v seznamu u některých osob možnost "přihlásit se jako" ta dotyčná osoba, což je výhodné například v případě, kdy se chcete podívat na kurz "očima" toho druhého.

U studentů mají tutoři možnost "vyškrtnout" je z kurzu. Uvedenou funkci poskytuje rovněž menu Správa/Studenti, zde pak můžete studenty do kurzu i ručně zapisovat.

Položka Upravit profil

K úpravě osobního profilu se může každý přihlášený uživatel nejrychleji dostat, když klikne na své vlastní jméno a poté na tlačítko Upravit profil.

Osobní profil (část 1)

Obrázek 13. Osobní profil (část 1)

Volba zobrazí formulář, v němž můžete upravit svůj osobní profil. Můžete zde změnit své jméno, email, fotografii, přidat některé informace, které nebyly vloženy, apod. Po aktualizaci stiskněte tlačítko Aktualizovat profil.

Za zmínku stojí možná některé volby, týkající se emailů:

Emailová adresa: - teoreticky zde můžete nastavit svou libovolnou adresu, na kterou si chcete nechat posílat příspěvky z diskuzních fór, či další informace, které se posílají emailem. Na OPF Karviná momentálně nelze emailovou adresu měnit. Vždy se vám při dalším přihlášení načte adresa školní, která je uložena v informačním systému. Víme, že je to v některých případech nevýhodné a budeme nad řešením tohoto problému přemýšlet.

Zobrazit email: - zde si můžete nastavit, jestli chcete, aby vaši emailovou adresu v systému Moodle viděli i další účastníci kurzu, nebo úplně všichni uživatelé systému, nebo ji zde můžete zakázat zobrazovat komukoliv.

Email aktivován - je-li emailová adresa povolena, budou vám chodit emaily ze systému na zde uvedenou adresu. Jestliže email ve svém osobním profilu zakážete, pak vám systém Moodle nebude žádné příspěvky posílat, i kdybyst je měli nastavené v každém fóru, apod. Takhle se dá zakázat jakékoliv odesílání zpráv ze systému Moodle na zde uvedenou emailovou adresu.

Typy souhrnných emailů - jestliže vám chodí příspěvky ze systému na emailovou adresu, můžete zde nastavit, jakým způsobem budou tyto emaily chodit. Jsou zde volby, díky kterým si nastavíte že:

  1. každý příspěvek bude posílán zvlášť,
  2. jednou za den se vám pošle seznam všech nových příspěvků včetně celého textu,
  3. jednou za den se pošle seznam všech nadpisů příspěvků (nebude se posílat celý text).

Automatické odebírání příspěvků emailem - jestliže zde máte nastaveno odebírání příspěvků e-mailem, pak kdykoliv vložíte do nějakého diskuzního fóra nový příspěvek, nebo na téma odpovíte, nastaví se před odesláním vašeho textu automaticky možnost, odebírat všechny příspěvky z daného diskusního fóra. Touto položkou můžete donutit Moodle, aby byla vždy přednastavena volba pro neodebírání všech příspěvků z fóra emailem.

Osobní profil (část 2)

Obrázek 14. Osobní profil (část 2)

Na obrázku 14 – „Osobní profil (část 2)“ jsou položky, které nemusíte vyplňovat.

Položka Skupiny

Úmyslně jsem si nechal tuto část nakonec, protože k jejímu popisu je zapotřebí trochu více prostoru. V kurzu můžete mít zapsán libovolný počet studentů, někdy to mohou být až stovky. V případě, že chcete tuto velkou skupinu v kurzu rozdělit do několika menších, využijete uvedenou volbu.

Pokud správce kurzu (učitel, tutor, jak je libo ) klikne v daném kurzu na uvedenou položku a zapne režim úprav, uvidí zhruba to samé, ce je na obrázku 15 – „Skupiny v kurzu“.

Skupiny v kurzu

Obrázek 15. Skupiny v kurzu

Jestliže ve vašem kurzu ještě nejsou zapsáni žádní studenti, pak v seznamu Lidé mimo skupinu uvidíte pouze své jméno. Jméno tutora je vždy uvozeno znakem mřížky # a tutorů může být v kurzu pochopitelně více. Studenti nemají před svým jménem žádný znak.Zatím ještě nejsou vytvořeny žádné skupiny, abychom je mohli přidat musíme do políčka napsat název dané skupiny a potom kliknout na vedlejší tlačítko Přidat novou skupinu. Na obrázku 16 – „Vytváření nové skupiny“ je vidět přidaná nová skupina alfa125 a v závorce vedle jména skupiny je počet členů, které skupina obsahuje.

Vytváření nové skupiny

Obrázek 16. Vytváření nové skupiny

Pro přidání studenta do skupiny zvolíme jeho jméno v seznamu Lidé mimo skupinu, zároveň vybereme v seznamu Skupiny danou skupinu a poté klikneme na tlačítko Přidat vybrané do skupiny. Pro vícenásobný výběr lze samozřejmě s výhodou použít kombinace myši a klávesy SHIFT nebo Ctrl. Na obrázku 17 – „Nová skupina“ je vidět výsledek.

Nová skupina

Obrázek 17. Nová skupina

Pokud vypneme režim úprav uvidíme nově vytvořenou skupinu jako na obrázku 18 – „Přehled skupin v kurzu“.

Přehled skupin v kurzu

Obrázek 18. Přehled skupin v kurzu

Chcete-li skutečně používat v kurzu skupiny, nesmíte zapomenout nastavit položku Režim skupiny: v menu Správa/Nastavení.... Přečtěte si rovněž nápovědu k uvedené položce, ať víte, jak to funguje.