4. Administrace kurzu

Stěžejní část této kapitoly bude zabírat popis jednotlivých menu, která má tvůrce kurzu k dispozici. Některá z těchto menu, resp. některé z položek, mohou využívat i studenti. Rozdíl mezi zobrazením kurzu pro tutora (tvůrce kurzu) a pro studenta tkví především v rozsahu možností pracovat s kurzem.

Student je předurčen k tomu absolvovat kurz, kdežto tutor má v popisu práce kurz vést a spravovat. V kapitole 3.4 – „Režim úprav“ jsme si vysvětlili, co je to režim úprav, jak přidávat do kurzu různá menu, jak je rozmisťovat či odstranit. Zde se pokusíme popsat význam různých menu a jejich položek. Opět budou popisovány jenom ty nejdůležitější prvky, které potřebujete pro snadnou administraci kurzu (jste-li tutor) nebo pro úspěšné absolvování (jste-li student).

Důležité Nenechte se zmást tím, že se v nových verzích Moodle může měnit terminologie. Takže například menu Přidat se ve verzi Moodle 1.5 již nazývá menu Bloky a podobných změn může nastat a ještě nastane více. Vždy si text v této příručce srovnávejte se skutečností. Já se budu snažit držet označení menu místo bloky, protože jsem s tím již začal a myslím, že se tím velkého prohřešku nedopouštím.