3.4. Režim úprav

Na obrázku 5 – „Nový prázdný kurz“ je zachycen stav, kdy je vypnutý tzv. režim úprav. V takovém stavu nemůžete provádět žádné úpravy v samotném kurzu, nemůžete měnit ani jeho vzhled ani obsah. Tento režim může aktivovat pouze tvůrce kurzu a použije k tomu odkaz Správa/Zapnout režim úprav. Stránka prohlížeče se načte znovu a nyní bude vypadat podobně jako na obrázku 6 – „Zapnutý režim úprav“.

Tam si můžete všimnout, že nám přibyly na stránce nějaké nové ikonky a zároveň se změnil odkaz v menu na Správa/Vypnout režim úprav. Použijeme ho, až budeme chtít ukončit editaci našeho kurzu.

Zapnutý režim úprav

Obrázek 6. Zapnutý režim úprav

Editací osnovy týdnů/témat se budeme zabývat v částech 5 – „Editace kurzu“ a 5.16 – „Studijní materiály“, teď si letmo vysvětlíme, k čemu slouží ty prapodivné ikonky.

Ikona

Význam

Přesune danou položku o jednu úroveň vlevo. Zmenší odsazení položky.

Přesune danou položku o jednu úroveň vpravo. Zvětší odsazení doprava.

Po kliknutí na tuto ikonku se v kurzu zobrazí nabídky míst, kam můžeme danou položku přesunout. Viz. obrázek 8 – „Přesunutí zvolené položky“.

Tato ikonka umožní u každé vložené položky její editaci, aktualizaci. Pokud například klikneme na tuto ikonku u položky Test1 z obrázku 7 – „Týden se zapnutým režimem úprav“, budeme mít možnost editovat tento test (tzn. změnit otázky v testu, bodování, název testu, apod.)

Odstraní danou položku z kurzu. Smaže ji.

Po kliknutí na tuto ikonku bude daná položka neviditelná pro studenty kurzu. V kurzu samozřejmě položka zůstane a tvůrce kurzu ji uvidí, ale bude u ní zobrazeno zavřené oko, které nám signalizuje neviditelnost.

Toto zavřené "očíčko" je zobrazeno u neviditelné položky kurzu a pokud na toto očíčko klikneme, tak se položka opět stane viditelnou i pro studenty a bude u ní zobrazeno otevřené oko.

Obdobně se chová i ikonka, která je zobrazena vpravo u každého týdne/tématu. A funguje tak opět skrývání a odkrývání celého týdne pro studenty.

Tato ikonka se opět objevuje u všech týdnů a umožňuje skrýt všechny ostatní týdny/témata kromě našeho požadovaného. Může to být výhodná funkce pro zvýšení přehledenosti. Tato schopnost je dostupná jak pro tvůrce tak i pro studenty.

Přesune celý týden před předcházející v osnově týdnů.

Přesune celý týden za následující v osnově týdnů.

Žádné skupiny. Více o skupinách v části 4.1 – „Menu Osoby“.

Viditelné skupiny. Více o skupinách v části 4.1 – „Menu Osoby“.

Oddělené skupiny. Více o skupinách v části 4.1 – „Menu Osoby“.

Tabulka 1. Editační ikony v režimu úprav

Na obrázku 7 – „Týden se zapnutým režimem úprav“ je vidět jeden týden libovolného kurzu, kdy je zapnut režim úprav a u jednotlivých položek jsou zobrazeny editační ikonky.

Týden se zapnutým režimem úprav

Obrázek 7. Týden se zapnutým režimem úprav

Na obrázku 8 – „Přesunutí zvolené položky“ můžete spatřit vzhled kurzu, po kliknutí na ikonku pro přesun . V kurzu se ve všech týdnech zvýrazní místa, kam můžeme požadovanou položku přesunout , stačí na toto místo kliknout a položka se tam přemístí.

Přesunutí zvolené položky

Obrázek 8. Přesunutí zvolené položky

Editace menu

V Moodle máme možnost provádět editaci již celých položek menu (celých bloků), které se zobrazují na stránce kurzu. Takže pokud zapnete režim úprav, tak se vám objeví i editační ikonky u všech menu na stránce (viz. obrázek 9 – „Ikony pro editaci menu“).

Ikony pro editaci menu

Obrázek 9. Ikony pro editaci menu

Význam těchto ikonek je obdobný jako u těch dříve zmíněných. Takže celá jednotlivá menu lze skrývat a zobrazovat, mazat, přesouvat z levého sloupce do pravého a naopak a samozřejmě je lze i přesunovat nahoru a dolů v daném sloupci. Ostatně si to vyzkoušejte. Pozor ale na to, že menu můžete také smazat. Ovšem nemusíte se bát toho, že už nepůjde obnovit. Pouze se při zapnutém režimu úprav objeví další menu Bloky (obrázek 10 – „Menu Bloky“), které vám umožní zobrazit původně smazané menu.

Menu Bloky

Obrázek 10. Menu Bloky

Menu pro vkládání činností a studijních materiálů

Po zapnutí režimu úprav se kromě ikon zobrazí v každém týdnu/tématu také rozbalovací seznamy jako na obrázku 11 – „Rozbalovací seznamy pro vkládání činností a studijního materiálu“, které slouží pro přidávání nejrůznější činností do konkrétního týdne/tématu.

Prostřednictvím těchto seznamů můžete vkládat do svého kurzu v každém týdnu činnosti jako chat, diskuzní fóra, testy, apod. Rovněž je vám umožněno vkládat studijní materiál v nejrůznějších podobách (soubory, HTML stránky, čistý text, apod.). Editace jednotlivých týdnů je námětem kapitol 5 – „Editace kurzu“ a 5.16 – „Studijní materiály“.

Rozbalovací seznamy pro vkládání činností a studijního materiálu

Obrázek 11. Rozbalovací seznamy pro vkládání činností a studijního materiálu