3.3. Pracovní prostředí kurzu

Podobně jako na obrázku 5 – „Nový prázdný kurz“ bude vypadat i váš kurz, který jste právě vytvořili. Všemi těmi úžasnými studijními materiály, testy a úlohami jej budete nejprve muset naplnit. Předtím však dovolte, abych vás stručně seznámil s tím, co na obrazovce vlastně vidíte.

Nový prázdný kurz

Obrázek 5. Nový prázdný kurz

Plocha kurzu je nyní rozdělena do tří hlavních částí. Uprostřed je Osnova kurzu a po obou stranách jsou umístěna ovládací menu, která může tutor, a v některých případech i studenti, používat při práci s kurzem.

Osnova kurzu se stabilně skládá s jednotlivých polí reprezentujících týdny nebo témata, to záleží na tom, jaké uspořádání jste si zvolili v nastavení kurzu. Ještě před prvním týdnem je vloženo jedno pole, kde se stabilně umísťují některé dúležité informace vztahující se ke kurzu.

Jednotlivá menu mohou být zobrazena po obou stranách kurzu nebo je můžete přesunout na stranu jedinou, jak se vám to bude zdát vhodné. Rovněž se můžete jako tvůrci kurzu rozhodnout, které menu se bude zobrazovat a které nikoliv.

Některá menu a význam jejich položek bude probrán v následujcících kapitolách. Teď si ale vysvětlíme, jakým způsobem upravovat vzhled stránky.