3.2. Tvorba kurzu krok za krokem

Vytvořit kurz v systému Moodle na OPF Karviná je skutečně snadné, celý postup lze shrnout do několika kroků:

  1. Musíte mít platný účet v systému Moodle. Jste-li zaměstnanec nebo student Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, pak máte přístup do systému Moodle zřízen automaticky a k přihlašování používáte stejné uživatelské jméno a heslo jako pro přístup do školní sítě OPF (do Novellu).

  2. Musíte být v systému Moodle veden jako "tvůrce kurzů". "Tvůrce kurzů" z vás udělá administrátor systému. Většina pedagogů na OPF Karviná už v systému Moodle takto zavedena je, pokud nám snad někdo unikl, neváhejte a ozvěte se.

  3. Musíte být přihlášeni do systému Moodle. Postup přihlášení si můžete prohlédnout v části 2.1 – „Přihlášení a odhlášení v systému Moodle“.

  4. Musíte kliknout na tlačítko Přidat nový kurz. Pokud jste v systému úspěšně přihlášen a jste tvůrcem kurzů, máte na vstupní obrazovce menu Správa a v něm položku Kurzy (viz. obrázek 1 – „Menu Správa“).

    Prostřednictvím menu Kurzy/Všechny kurzy (obr. 2 – „Menu Kurzy“) se dostanete na stránku Kategorie kurzů (obr. 3 – „Stránka Kategorie kurzů“). Zde si vyberete kategorii, do které umístíte svůj nový kurz a poté kliknete na tlačítko Přidat nový kurz. Kategorii můžete kdykoliv změnit v nastavení samotného kurzu.

Menu Správa

Obrázek 1. Menu Správa

Menu Kurzy

Obrázek 2. Menu Kurzy

Stránka Kategorie kurzů

Obrázek 3. Stránka Kategorie kurzů

Obecný proces tvorby nového kurzu je zachycen na videoukázce v kapitole 2.2 – „Vytvoření nového kurzu“. Zde se budeme věnovat podrobnějšímu popisu některých parametrů.

Popis některých důležitějších položek v nastavení kurzu:

Kategorie

V našem Moodle jsou jednotlivé kategorie představovány katedrami na OPF. Rozhodněte se tedy, pod jakou katedru váš kurz bude spadat, a příslušnou kategorii/katedru si vyberte.

Krátký název kurzu

Může to být například oficiální "kód předmětu", který je uveden v informačním systému fakulty. Případně můžete zvolit nějaké jiné krátké pojmenování předmětu. Tato zkratka se pak v systému používá například v řádku pro rychlou navigaci (viz. obr. 4 – „Rychlý odkaz na titulní stránku“ )

Rychlý odkaz na titulní stránku

Obrázek 4. Rychlý odkaz na titulní stránku

Souhrn

Krátký a výstižný popis předmětu a jeho obsahu.

Uspořádání, Datum začátku kurzu, Počet týdnů/témat

Zde zadávané informace byste měli mít rozmyšlené a připravené již předem, částečně je o tom zmínka v předcházející kapitole 3.1 – „Než vytvoříme nový kurz ...“.

Poznámka Téměř ke každé vkládané činnosti či zadávané hodnotě je v systému Moodle k dispozici nápověda. Stači pouze u příslušné položky kliknout na ikonku a nápověda je na světě. Většina z těchto textů je dokonce přeložena i do češtiny . Pochopitelně i uvedené překlady dělají dobrovolníci, takže pokud narazíte na nelokalizovanou nápovědu, zkuste se poprat s oficiální angličtinou nebo počkejte na novou verzi.

  1. Musíte stisknout tlačítko Uložit změny. Jestliže se vám bude zdát po nějakém čase, že potřebujete změnit původní nastavení kurzu, kdykoliv tak můžete jako "tvůrce kurzu" učinit. Po provedení změn je pouze opět uložíte.

Důležité Pokud se rozhodnete ve svém kurzu zkracovat délku kurzu, tedy snížit počet týdnů/témat, tak dávejte pozor na to, abyste si neodstranili i týdny/témata, která nechcete. Jestliže to není nezbytně nutné, pak raději doporučuji nepotřebné týdny/témata před studenty skrýt.

A nyní máme před sebou nový a zatím prázdný kurz. Teď nastala ta správná chvíle popsat si to, co vidíte před sebou na obrazovce, ale o tom až v další části 3.3 – „Pracovní prostředí kurzu“