3.1. Než vytvoříme nový kurz ...

Téměř každá složitější činnost vyžaduje určitou přípravu. Rozhodně se nesnažíme budoucí tvůrce kurzů v systému Moodle odradit, ale i tady je nanejvýš vhodné nejprve si odpovědět na několik zásadních otázek než začneme tvořit.

Než vytvoříte nový kurz měli byste mít jasnou představu o jeho základních rysech:

Jaké dělení kurzu budete preferovat týdenní nebo tématické? - Systém Moodle nabízí celkem tři různé druhy uspořádání kurzů (týdenní, tématické, diskuzní). V podmínkách VŠ se bude asi nejčastěji uplatňovat týdenní a tématické upořádání. Osobně doporučuji spíše tématické, protože to dává kurzu větší časovou flexibilitu.

Kolik týdnů nebo témat bude váš kurz mít? - Jednotlivé týdny v kurzu lze před studenty skrýt, takže jsou viditelné pouze pro tutory kurzu, ale studenti k nim nemají přístup. Pokud máte v úmyslu svůj kurz používat s drobnými obměnami i po několik semestrů, je dobré přidat do kurzu nějaký ten "týden/téma" navíc a ta pak pouze skrýt nebo zobrazit a podle potřeby je kombinovat.

Jaká bude počítačová zdatnost účastníků kurzu? - V systému Moodle je implementována celá řada různých činností, které pro svou obsluhu vyžadují kladný vztah k výpočetní technice. Především mladším studentům nebudete muset vysvětlovat co je to chat, jak se ovládá diskuzní fórum, jak do systému odeslat textový sobor s domácím úkolem, apod. Pro většinu uživatelů bude ovládání intuitivní. Ovšem, vyučujete-li sutdenty tzv. "univerzit třetího věku", pak můžete narazit na nečekané problémy.

Rozmyslete si důkladně, jaké všechny "technické a technologické" vymoženosti budete chtít ve svém kurzu použít. Někdy opravdu vystačíte s vložením studijního materiálu v souboru PDF a s několika jednoduchými klikacími testy. Jindy se bude váš kurz hemžit animacemi a multimediálními soubory, složitými (technologicky) testy, dotazníky, chatovacími místnostmi. Pamatujte ale, že méně je někdy více.

Máte připravenu obsahovou náplň kurzu? - není rozumné vytvořit prázdný kurz a až poté začít vymýšlet, co a kam do něj vložit. Rozhodněte se jakým stylem bude kurz uspořádán, například tématicky. Napište si na papír jednoduchou osnovu, kde si vyznačíte, že například první téma bude obsahovat krátký popisek, kterým téma uvedete, pak vložený studijní materiál (například odkaz na internetové stránky). Na konec tématu můžete přidat krátký nebodovaný test určený studentům pro ověření nově nabytých vědomostí.

Stejně můžete postupovat i u dalších témat/týdnů. Otázky pro testy si rovněž připravte předem. Jestliže budete takto připraveni, pak vám půjde naplňování kurzu hezky od ruky.

Můžu si to vyzkoušet? - Ano můžete. Právě pro tyto účely jsme v systému Moodle v kategorii Různé vytvořili kurz nazvaný Seznamte se s Moodlem, v němž si můžete skutečně vyzkoušet téměř cokoliv.

Do tohoto kurzu se navíc můžete podívat jako student, tutor či obyčejný host. Pro přístup jako host nepotřebujete žádné zvláštní povolení, pro přístup jako student se příhlásíte do systému pomocí uživatelského jména student a hesla student. Chcete-li si vyzkoušet editaci kurzu a nechcete kvůli tomu vytvářet nový kurz nebo zasahovat do svého již vytvořeného kurzu, můžete se přihlásit do systému jako tutor a s heslem tutor. Takto budete mít zpřístupněn kurz Seznamte se s Moodlem a můžete začít s jeho úpravou. Nemusíte se obávat, že něco poškodíte, protože kurz máme zálohovaný a čas od času jej ze zálohy obnovujeme (pokud jsou zásahy do kurzu už opravdu příliš velké).