2.7. Zápis studenta do kurzu

Zápis studentů do kurzu je v Moodlu ponechán na samotných studentech. Pokud se chce student zapsat do nějkého e-learningového kurzu, pak se přihlásí do systému Moodle, vybere si požadovaný kurz a potvrdí svůj zápis do tohoto kurzu.

Flash video - zápis studenta do kurzu Zde uvedený odkaz otevře nové okno, v němž si můžete spustit videoukázku ve formátu flash. Pro její korektní přehrávání musíte mít nainstalován přehrávač flashplayer, více informací naleznete v části 2 – „Moodle snadno a rychle“.

Důležité V některých případech je student před zápisem ještě vyzván k tomu, aby vložil klíč (heslo) pro vstup do kurzu. Tento klíč se zadává pouze při prvním přístupu do daného kurzu, poté už není studující "obtěžován". Uvedený klíč by měl student obdržet na společené hodině (tutoriálu) s tutorem kurzu, případně nějakým jiným (legálním) způsobem.