2.6. Jak vytvořit test?

Jak jednoduše vložit test do kurzu je předvedeno na videoukázách níže. Nejprve se pochopitelně musí zapnout režim úprav a poté se vybere v požadovaném týdnu z rozbalovacího menu položka test. Na první ukázce je zachyceno vytvoření jednoduchého testu, jednotlivá políčka jsou doplněna nápovědou, kterou si můžete zobrazit, pokud si nebudete jisti.

Flash video - vytvoření testu Zde uvedený odkaz otevře nové okno, v němž si můžete spustit videoukázku ve formátu flash. Pro její korektní přehrávání musíte mít nainstalován přehrávač flashplayer, více informací naleznete v části 2 – „Moodle snadno a rychle“.

Na další ukázce je zobrazeno vytvoření kategorie pro vaše otázky a způsob, jak vložit do této kategorie dvě otázky: první je typu pravda/nepravda a druhá je typu numerická úloha. Další nápověda je dostupná přímo v Moodlu u jednotlivých typů otázek. Jakmile jsou otázky vytvořeny, můžeme je přesunout do našeho testu a ten pak uložíme. Podívejte se na krátké video.

Flash video - vytvoření kategorií otázek a vložení otázek do testu Zde uvedený odkaz otevře nové okno, v němž si můžete spustit videoukázku ve formátu flash. Pro její korektní přehrávání musíte mít nainstalován přehrávač flashplayer, více informací naleznete v části 2 – „Moodle snadno a rychle“.

Na posledním videu je zobrazeno i provedení tohoto testíku, který jsme právě vytvořili.

Flash video - absolvování testu Zde uvedený odkaz otevře nové okno, v němž si můžete spustit videoukázku ve formátu flash. Pro její korektní přehrávání musíte mít nainstalován přehrávač flashplayer, více informací naleznete v části 2 – „Moodle snadno a rychle“.

Poznámka Problematika vytváření a kontrolování testů je v systému Moodle mnohem složitější, než výše uvedený krátký přehled. Testové otázky lze vytvářet a shromažďovat v kategoriích, tyto kategorie můžete nechat sdílet i s jinými tutory a povolit je používat i v jiných kurzech. Otázky lze napsat v nějakém textovém editoru a poté je importovat jako soubor do systému Moodle, apod.

Pro objevování krás testů v CMS Moodle doporučujeme prostudovat nápovědu k tomuto tématu, která je implementována přímo do Moodle. Začít můžete například rozšířenou kapitolou o testech 5.4 – „Test“.