Dokumenty školy - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Dokumenty školy

Moja škola

V tejto časti našej stránky ponúkame školské dokumenty vhodné na vytlačenie a programy vhodné na prezeranie našej internetovej stránky.Školské dokumentyŠkolský poriadok


Príkaz riaditeľky č. 1/2017: Šikanovanie a jeho zákaz

Školský vzdelávací program  


Vyhodnocovacia správa o činnosti školy


Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania  

Žiadosť o preradenie žiaka  

Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky  

Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR


Formulár pre zápis žiaka do 1. ročníka ZŠ

Rozvrh hodín  


Vyhlásenie 2% z dane  Užitočné programy


Adobe Acrobat Reader (prehliadanie PDF dokumentov)  


Macromedia Flash Player(prehliadanie Flash dokumentov - rozvrh hodín)


Windows Media Player (multimediálny prehrávač)


VLC Media Player (multimediálny prehrávač)  


WinAmp (hudobný prehrávač)


Internet Explorer 11.0 (prehliadač internet. stránok)  


JAVA

Microsoft Silverlight

Aktualizované

Návrat na obsah