ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah
Nové Vyhlásenie bezinfekčnosti žiaka platné od 16.11.2020  zamestnanca platné po 16.11.2020

Školský časopis DVOJKA_jeseň_2020

Podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR vyučovanie pre žiakov II. stupňa od 26. 10. 2020 prechádza na dištančnú formu vzdelávania.

Žiaci jednotlivých ročníkov II. stupňa majú vypracovaný nový rozvrh na stránke EduPage

Žiaci jednotlivých ročníkov II. stupňa riešia úlohy zadané prostredníctvom stránky EduPage

Prosíme rodičov, aby dohliadli na vypracovávanie úloh zadávaných pedagógmi ako aj na vyučovanie online.

Žiaci I. stupňa sa učia prezenčne, tzn. sú v škole a učia sa podľa doterajšieho rozvrhu.

Žiaci I. stupňa (prezenčné vyučovanie) a žiaci II. stupňa (dištančné vyučovanie) sa učia podľa časovej organizácie:

1. hod. 08.00 – 08.45
2. hod. 08.55 – 09.40
3. hod. 10.00 – 10.45
4. hod. 10.55 – 11.40
5. hod. 11.50 – 12.35
6. hod. 12.40 – 13.25

ŠKD je v prevádzke od 06.10 do 16.00 hod.

Žiaci II. stupňa sú od 26. 10. 2020 zo školskej jedálne automaticky vyhlásení.

Informácie pre deviatakov
Škola je zapojená v projekte

Aktualizované

Návrat na obsah