ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah
Všetkým žiakom, rodičom, pedagógom a priateľom školy prajeme veľa slnečných dní a príjemné prežitie letných prázdnin plných zážitkov, úsmevu a radosti.

Miniškola 2020
Milá predškoláčka, milý predškolák!

Srdečne Ťa pozývame do školských lavíc už v letných dňoch od 10.8. do 14. 8. 2020.
Príď sa zoznámiť s pani učiteľkami, novými spolužiakmi, ale hlavne si môžeš vyskúšať, čo Ťa bude čakať v septembri.

Pondelok 10.8.2020
  • 7.50 hod. zraz všetkých detí a rodičov pred hlavným vchodom školy
  • 7.50 – 8.00 hod. rozdelenie detí podľa tried, presun do bielej budovy (môžu ísť aj rodičia)
  • 8.00 – 11.30 hod. činnosť v triedach
  • 11.30 hod. ukončenie  dňa, obed, rozchod (deti, ktoré sú nahlásené do MŠ Hradby alebo B. Němcovej, odvedú p. vychovávateľky)

Pre všetky deti je zabezpečená desiata a pitný režim.
Obed majú len prihlásené deti.
Šek na stravu dostanú deti pri nástupe 10.8.2020.

Program na každý deň bude zverejňovaný priebežne na nástenke vo vchode bielej budovy.
Prosíme doniesť:
  • Prezuvky
  • Peračník s pastelkami
  • Nožnice
Program bude zverejňovaný denne na nástenke vo vchode do bielej budovy.

TEŠÍME SA NA VÁS !


Škola je zapojená v projekte

Aktualizované

Návrat na obsah