Zákazky § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Zákazky § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z

Zadávanie zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur.


V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme  zadávanie zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur.

Rok 2014

P.č.

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia

1

Oprava dlažby v sociálnych zariadeniach

31.1.2014

Rok 2013

P.č.

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia

1

Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov

19.09.2013

2

Nákup stolových PC s príslušenstvom

19.09.2013

3

Výmena plastových okien na budove MŠ Hradby

28.10.2013

4

Nákup 4 ks drevených boxov a 3 ks drevených skriniek

5.11.2013

5

Dodávka, demontáž starej a montáž novej  PVC podlahoviny Nivelácia podkladu a lepenie sokla.

5.11.2013

6

Nákup vzdelávacieho zariadenia na výchovnú činnosť do  ŠKD

7.11.2013

7

Nákup školského nábytku do tried základnej školy.

18.11.2013

Aktualizované

Návrat na obsah