Zákazky s nízkou hodnotou - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Zákazky s nízkou hodnotou


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou od 1000,- do 10000,- € (tovary a služby) a od 1 000,- do 20 000,- € (stavebné práce)
v zmysle §102 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rok 2011

II. štvrťrok

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v €

Identifikácia úspešného uchádzača

1

Oprava podlahy spojená s demontážou a pokládkou novej podlahy a oprava vodovodného a odpadového potrubia v chemickej učebni ZŠ.

4 485,75

Ján Karlík,

Partizánska 1442/34,
Čierny Balog

III. štvrťrok

1

Nákup detského nábytku do MŠ

4500,00

Baribal s.r.o.Kežmarská cesta 2134/21 Levoča

2

Nákup detského nábytku do MŠ

1236,00

Baribal s.r.o.Kežmarská cesta 2134/21 Levoča

IV. štvrťrok

1

Nákup školských pomôcok pre deti v HN

1344,60

Daffer s.r.o.Včelárska 1, 971 01 Prievidza

2

Nákup nábytku do školskej knižnice

1290,00

TREND interiér s.r.o. Cintorínska 183/3, 977 01 Brezno

3

Nákup elektrickej teplvzušnej trojtrúbovej pece do ŠJ

3516,00

Tatria plus s.r.o. Prídavky 280/6, 031 01Liptovský Mikuláš

4

Výmena 2 ks plynových kotlov v MŠ B. Němcovej

3101,20

STYK SERVIS s.r.o. Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica

5

Nákup elektroniky do tried a odborných učební

3318,50

J. Maruškin -AKTON, Nálepkova 44 Brezno

6

Nákup detského nábytku do MŠ

2126,70

Baribal s.r.o.Kežmarská cesta 2134/21 Levoča

7

Nákup 2 ks šatňových sedačiek, 5 ks lavíc a 4 ks šatňových stolíkov

1644,00

ALEX kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno

8

Nákup 3 ks Systém-u Ebeam Edge

1938,00

Mgr. Tatiana Gogolová Hrabovec 35, 08611 Hrabovec

9

Výmena plastových okien - prízemie 1.pavilón v MŠ Hradby 9 Brezno

4094,17

IVAN KOVÁČIK POLY-AG, J.D. Matejovie 69, 976 52 Čierny Balog

10

Oprava okien v telocvični ZŠ

8131,85

MARS - Marcel Sitarčík, Horná 22, 977 01 Brezno

11

Nákup školského nábytku do 6 tried: 78 ks šk.stoly, 156 ks stoličiek, 6 ks uč.katedry, 6 ks učit.stoličky

11999,02

Daffer s.r.o. Včelárska 1, 971 01 Prievidza

12

Výmena obkladu s demontážou v telocvični ZŠ

2050,15

Ján Karlík, Partizánska cesta 1442/34, 976 52 Čierny Balog

13

Nákup 5 ks PC Comfort Office I33 s monit.a 4 ks HDD 2,5" 750 GB

3335,00

DVCom s.r.o.M.R.Štefánika 20/15, 977 01 Brezno

14

Nákup 11 ks skriniek s 15 uzamykateľnými schránkami

4545,03

Kovotyp s.r.o. Ľanová 8, 821 01Bratislava

Rok 2012

I. štvrťrok

1

Nákup školských pomôcok pre deti v HN

1394,40

Daffer s.r.o.Včelárska 1, 971 01 Prievidza

II. štvrťrok

1

Nákup chladiacej skrine 1 400 l

1570,00

GastroRex s.r.o., Mlynslé Luhy 80, 821 05 Bratislava

2

Maliarske a natieračské práce                      v MŠ Hradby 9 Brezno  

1070,00

Igor Hálka , ČSA 33, 977 01 Brezno

2

Výmena plastových okien v MŠ Hradby 9

4361,61

Ivan Kováčik -POLY-AG OZ OKNOPLAST, J.D. Matejovie  69, 976 52 Čierny Balog

III. štvrťrok

1

Údržba športového zariadenia -demontáž a likvidácia  starých okien,dodávka a montáž nových okien  

11 375,24

Ján Karlík, Partizánska 1442/34, 976 52 Čierny Balog

2

Nákup 12 ks skriniek s 15 uzamykateľnými schránkami  

5 068,80

Kovotyp, s.r.o. Sartorisova 8, 821 08 Bratislava

3

Dodávka a výmena radiátorov  v telocvični ZŠ  

8 602,12

Štulrajter Peter - Pelk,  Školská 1018, 976 52 Čierny Balog

4

Materiálne vybavenie kuchyne v ŠJ pri ZŠ s MŠ Pion.2, Brezno  

1 251,71

Ľubomír Gálfy - firma SEGAS, Cesta osloboditeľov 8, 977 03 Brezno

IV. štvrťrok

1

Školské potreby pre deti v HN

1 444,20   

Daffer s.r.o. Včelárska 1,971 01 Prievidza

2

Nákup školského nábytku - stolov a stoličiek do tried ZŠ

11 911,90  

Daffer s.r.o. Včelárska 1,971 01 Prievidza

3

Dodávka a montáž  podlahovej krytiny v 2 triedach a na chodbe v budove ZŠ

5 878,50  

Ján Dlabaj – Popako, Lichardova 4, 976 13 Slovenská Ľupča

4

Demontáž starých a montáž nových kabíniek do sociálnych zariadení

4 191,97  

Ján Karlík, Partizánska 1442/34, 976 52 Čierny Balog

5

Nákup výpočtovej techniky -7 ks PC HP Compaq s monitorom a OS

2 907,10  

MB TECH BB.s.r.o. Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica 1

6

Dodávka a montáž  podlahovej krytiny v 3 miestnostiach ZŠ

2 079,88  

Ján Dlabaj – Popako, Lichardova 4, 976 13 Slovenská Ľupča

7

Nákup vzdelávacieho zariadenia do ŠKD

3 240,00   

INTERPAP-Ing. Krajčovič Daniel, Energetikov 32/11, 977 01 Prievidza

8

Nákup výpočtovej techniky

1 985,80  

DVcom s.r.o., M.R. Štefánika 20/15, 977 01 Brezno

9

Drevené vitríny so sklom

1 320,00  

Ivan Vrbovský - BORKA

10

Nákup 6 ks skriniek s 15 uzamykateľnými schránkami

2 547,00   

Kovotyp s.r.o. Sartorisova 8, 82108 Bratislava

11

Výmena okien v MŠ Hradby

6 435,71

Ivan Kováčik – POLY - AG obchodné zastúpenie OKNOPLAST, J. D. Matejovie 69, 976 52 Čierny Balog

12

Nákup nerezovej škrabky do školskej jedálne

1 699,20

Branislav Dvoriščák, GASTRO-GALAXI, Stuľany 195, 086 43 Koprivnica

13

Nákup 23 ks ležadiel stohovateľných s nepremokavým matracom

1 518,00

Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča

14

Nákup vybavenia do školskej jedálne

2 415,60

GASTRO-GALAXI s.r.o. Slovenská 16, 080 01 Prešov

Rok 2013

I. štvrťrok

1

Školské potreby pre deti v HN

1 543,80

Daffer s.r.o. Včelárska 1,971 01 Prievidza

II. štvrťrok

1

Nákup vodného kúpeľa - plynového s podstavou do školskej jedálne

1 449,60

GASTRO GALAXI s.r.o. Slovenská 16, 080 01 Prešov

2

Nákup školského nábytku - stolov a stoličiek

7 992,00

Daffer s.r.o, Včelárska 1, 971 01  Prievidza

3

Nákup čistiacich prostriedkov

2 891,94

KYBEKO Sk s. r. o. Pezinok Hrnčiarska 58,  902 01 Pezinok, prev. Zvolenská cesta 13, 97401 Banská Bystrica  

4

Nákup výpočtovej techniky

4 905,95

Alza .cz a.s. Játeční 33a, 17000 Praha 7

Aktualizované

Návrat na obsah