Naše úspechy - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Naše úspechy

Materské školy

VX.ročník Športovej olympiády detí MŠ o putovný pohár primátora Mesta Brezna dňa 31.5.2012  

I.miesto  MŠ Hradby

V. miesto MŠ Boženy Němcovej

Aktualizované

Návrat na obsah