Naše úspechy - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Naše úspechy

Materské školy

XXI.ročník Športovej olympiády detí MŠ o putovný pohár primátora Mesta Brezna dňa 23.5.2018  

1. miesto  MŠ Hradby

3. miesto  MŠ Boženy Němcovej

Aktualizované

Návrat na obsah