Úspechy - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Úspechy

Úspechy žiakov

Naši žiaci zúčastnili nasledovných akcií:

9. -10.4. SLÁVIK SLOVENSKA – školské kolo   
I.kat. – 1.-3.ročník                                                                       II.kat.- 4.-6.ročník
1.m. – Soňa Boľfová    –     2.B                                                     1.m. - Lea Zákalická  –   6.A
2.m. – Janka Englerová –    3.B                                                     2.m. - Júlia Kupcová  –   5.A
         Tomáš Obročník  –    2.E                                                     3.m. – Nina Zákalická –  6.A
                                                                                                                 Juraj Belko    -     5.A
                                              
3.m. – Lucia Mateidesová – 2.D
          Lucia McDonneell  – 3.C

III.kat.-7.-9.ročník:
1.m. – Sofia Longauerová- 7.B
 

11.4.- Krajské kolo geografickej olympiády v Banskej Bystrici
1.m. – Kónya Miloš – 9.A

24.4. – Medzníky 2.svetovej vojny
4.miesto – družstvo 9.A

Krajské kolo biblickej olympiády
3.miesto: Nikola Kamenská 7.B, Natália Sujová-Pumelová-7.B, Patrik Modrovský – 7.C

Vyhodnotenie - apríl 2019 – tv, atletika
10.4.2019 OK – vybíjaná žiačok – Brezno
3. miesto : Družstvo žiačok
25.4.2019 OK Malý futbal mladších žiakov – Brezno
1. miesto : Družstvo žiakov

Aktualizované

Návrat na obsah