Škola roka - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Škola roka

Úspechy žiakov
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno  medzi najlepšími školami v celoštátnej súťaži športových aktivít ZŠ a SŠ v Slovenskej republike

Priestory bývalej historickej jazdiarne v Nových Zámkoch privítali 8. novembra účastníkov vyhodnotenia celoštátnej súťaže športových aktivít ZŠ a SŠ. Vyhlasovateľom je Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ) s podporov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenského olympijského výboru.  Prebojovať sa medzi tých najlepších nie je vôbec jednoduché. Súťaž, v duchu kalokagatie, pozostáva z troch pilierov, do ktorých sa musí škola zapojiť.
Prvým je výkonnostný pilier, kde sa započítavajú body výlučne len z Majstrovstiev Slovenska, druhým je účastnícky pilier, ktorý pozostáva z percenta zapojenosti žiakov školy v športových súťažiach. Tretí zahŕňa výchovnú časť, ktorej náplňou je olympijská výchova. Účasť našich žiakov na šiestich MSR, na ktoré sa museli prebojovať víťazstvami na okresných aj krajských kolách , z toho dva tituly Majstrov Slovenska naznačovali, že by škola mohla byť úspešná aj v celkovom hodnotení.
Do súťaže sa zapojilo celkovo 173 ZŠ, ktoré majú viac ako 300 žiakov. Naša škola mala najlepšiu výkonnostnú časť zo všetkých zúčastnených škôl vo svojej kategórii a hoci v konečnom  súčte bodov obsadila 5. miesto, je toto umiestnenie veľkým úspechom. Súčasťou vyhodnotenia bolo aj vyhlásenie kategórie športovca roka, kde odborná porota zostavovala  poradie troch najúspešnejších športovcov ZŠ a SŠ.
Ocenenia odovzdávali predseda SAŠŠ Marián Majzlík a riaditeľ odboru školstva Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR Dušan Ťažký. Skutočnosť, že medzi ocenenými bola aj naša žiačka Viktória Dunajská,  je motiváciou do už odštartovaného nového ročníka.

Mgr. J. Chrenová

Základná škola Pionierska 2 Brezno, opäť medzi „Školami roka“

Slovenská asociácia športu na školách sa už niekoľko rokov usiluje rôznym spôsobom rozvíjať športové aktivity na školách. Jednou z foriem je aj celoročná súťaž o najaktívnejšiu školu v športe pod názvom „Škola roka“.

Po zložitom prepočítaní, kedy sa umiestnenie vyjadruje súčtom v účastníckom kole a vo výkonnostnom kole, sa začiatkom novembra zišli zástupcovia víťazných škôl v Trnave  na slávnostnom vyhodnotení súťaže. V Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika prevzalo z rúk predsedu SAŠŠ Dr. Antona Javorku ocenenie prvých päť základných a stredných škôl. V prvej päťke základných škôl sa umiestnili ZŠ Prešov - Šmeralova, ZŠ Malacky – Záhorácka, ZŠ Senica – Sadová, ZŠ Brezno – Pionierska 2 a ZŠ Detva – Obrancov mieru.

Je úctyhodné, že počas jedenásťročného trvania tejto súťaže sa ZŠ Pionierska 2 dostala do prvej päťky ocenených škôl už po piaty krát.

Prajeme športovcom tejto školy aj v už prebiehajúcom školskom roku veľa úspechov v športových súťažiach.
                                                                                       
                                                                                                  DJ

Aktualizované

Návrat na obsah