Aktuality - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Aktuality

Moja škola

Plán práce na mesiac máj

2.5.- Exkurzia – Uhrovec-Trenčín-Bradlo – 8.ročník
2.5. -  Fotografovanie – II.stupeň  5.A,B,D   6.A,B,C,D   7.B,D   9.E
3.5. -  Fotografovanie – II.stupeň  5.C  7.A,C  8.A,B,C,D  9.A,B,C,D
10.5.- Noc v mestskej knižnici – 3.C
13.5. – Testovanie TIMMS
15.5.- Deň s Pipi
17.5.-Okresné kolo Slávik Slovenska
17.-18.5. – Celoslovenské kolo geografickej olympiády

14.5. – 8.00 – 10.45 hod. – 9.B- Chcem a budem pracovať
21.5. – 8.00 – 10.45 hod. – 9.C- Chcem a budem pracovať
28.5. - 8.00 – 10.45 hod. – 9.D- Chcem a budem pracovať
Projekt realizovaný Mestom Breznom

21.5. – Geograficko-dejepisná exkurzia pre 5.ročník-Liptov
22.5. – Dejepisná exkurzia pre 6.ročník – Petronell-Carnuntum (Rakúsko)
24.5. – Geograficko-dejepisná exkurzia pre 7.ročník-Komárno-Ostrihom

22.5. – R-test – 0.ročník
28.5. – R-test – 1.Š
29.5. – R-test – zápis do 1.ročníka+2.,3.,4.ročník                                                     

22.5. – Hry v prírode – 3.C
31.5.- Školy bavia školy – kultúrne vystúpenie
31.5.- výlet – Liptovská Sielnica- 3.E
...5.- Okresné kolo Slávik Slovenska
...5.- Triedne besiedky – 4.A,D
...5.– Čistenie prírody – 4.D
...5.- Švihadlová show – 1.-4.ročník
...5.- Deň rodiny- 1.C
...5.- Beseda s ochranárom prírody 2.C
...5.- Vychádzka spojená s upratovaním prírody 2.C
...5.- Besiedka ku Dňu matiek 2.D
...5.- Beseda so strážkyňou prírody 2.D

PLÁN - MÁJ 2019 - Šport
5.5.2019 1. Kolo MSsAZ družstiev  prípraviek(B.Bystrica)
6.5.2019              OK- Mc Donald s Cup
8.5.2019 1. Kolo MSsAZ družstiev ml.žiactva a dorastu(B.Bystrica)
12.5.2019 1. Kolo MSsAZ družstiev st.žiactva (B.Bystrica)
13.5.2019 Školské kolo  HNO
14.5.2019 OK atletika ZŠ  (Brezno)
16.5.2019 O pohár gen. riaditeľa ŽP as.
18.5.2019 Detská atletika – P2
19.5.2019 2. Kolo MSsAZ družstiev prípraviek (B.Bystrica)
23.5.2019 KK ZŠ v atletike (B.Bystrica)
24.5.2019 Detská PTS a Detská štafetová liga (B.Bystrica)
25.5.2019 2. Kolo MSsAZ družstiev dorastu aml.žiactva (Dubnica)
29.5.2019 Olympiáda materských škôl (Brezno)
30.5.2019 Horehronské športové hry (Brezno)
27.5.-31.5. Plavecký kurz – 6. ročníky (Brezno)
??? OK malý futbal žiakov ZŠ
??? OK malý futbal žiačok ZŠ

    
                                                                    
    Vedúci PK MZ do 31.5.2019 do 14.00 hod. návrhy do plánu práce na mesiac jún a akcie uskutočnené v mesiaci máj odovzdať riaditeľke školy.

                                              

            

Porady

13.5.2019 – 13.00 hod. – Pedagogická rada – I. stupeň
15.5.2019 – 14.00 hod. – Pedagogická rada – II. stupeň
15.5.2019 – 16.00 hod. – pracovná porada ŠKD
15.5.2019 – 7.00 hod. - Gremiálna rada    

Aktualizované

Návrat na obsah