Aktuality - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Aktuality

Moja škola

Plán práce na mesiac október

02.10. – 3.B,C – múzeum máp Banská Bystrica
03.10.-  3.A,B – múzeum máp Banská Bystrica
04.10. - 3.A,B,C,D – beseda v mestskej knižnici so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou – Ševčíkovou o knihe „Pes Gordon a jeho priatelia“
                         16.00 hod. – krst knihy „Pes Gordon a jeho priatelia“                
                
12.10. – KABU – slávnostné prijímanie piatakov na 2.stupeň

29.10. – 100.rokov Československa – súťaž pre 9.ročníky – 6.vyuč.hodina

...10. - 5.B,C,D – návšteva Horehronského múzea
...10. – 1.ročník – návšteva LUNY- Mesiac úcty k starším
...10. - 3.E – návšteva Horehronského múzea
...10. – 4.ročník – Krajská hvezdáreň a planetárium Žiar nad Hronom


Pripravované športové akcie:

3.10.2018 – Horehronské hry – B.Bystrica
18.10.2018 – KK SAŠŠ v cezpoľnom behu – Žiar nad Hronom
24.10.2018 – MSR SAŠŠ v cezpoľnom behu – L.Mikuláš
október – 3. kolo Horehronské talenty – Brezno


    RRZ pri ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne na svojom plenárnom zhromaždení odsúhlasila príspevok rodičov pre školu 10.- EUR  na žiaka a na každé ďalšie dieťa 5.- EUR. Financie so zoznamom žiakov s podpisom rodičov odovzdať p.Brozmanovej (tajomníčke RRZ) najneskoršie do 22.10.2018.
    Vedúci kabinetov do 15.11.2018 – návrhy na vyradenie inventáru z kabinetov odovzdať Mgr.Jorčíkovej.

Jesenné prázdniny sa začínajú 30.októbra 2018 - utorok a končia 2.novembra.
Vyučovanie sa začína 5.novembra 2018 – pondelok.


Porady


17.10.2018 – 14.00 hod. – pedagogická rada
17.10.2017 – 16.00 hod. – pracovná porada ŠKD
17.10.2017 – 07.00 hod. - gremiálna rada


Aktualizované

Návrat na obsah