Aktuality - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Aktuality

Moja škola

Plán práce na mesiac január

.....1.2018 – školské kolo- recitačná súťaž  Šaliansky Maťko
14.1.2018 - MSsAZ mladšieho žiactva a prípraviek – B.Bystrica
17.1.2018  – okresné kolo - olympiáda Aj
21.1.2018 - MSsAZ staršieho žiactva a dorastu – Bratislava
Do 31.1.2018 – triedne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

12.1.2018 – Výročná členská schôdza AK – 15.00 hod – školská jedáleň
13.1.2018 – MssAZ mladšieho žiactva a prípraviek – B.Bystrica

Od 22.1.2018 do 26.1.2018 – lyžiarsky výcvik žiakov 7.ročníka

Do 23.1.2018 – utorok - do  15.00 hod . – vypísanie tabuliek pre polročnú klasifikáciu. Dochádzku uzatvoriť k 19.1.2018.
Do 26.1.2018 – vypisovanie vysvedčení – PC – I.stupeň + II. stupeň


Výpis vysvedčenia za I.polrok sa bude vydávať 31.1.2018 – streda
I.stupeň –   na 4-tej  vyučovacej hodine
II.stupeň – na 5-tej vyučovacej  hodine


Polročné prázdniny sú 2.februára 2018  v piatok.


Porady

24.1.2018– STREDA - 15.30 hod. – pracovná porada ŠKD

24.1.2018 – 07.00 hod. - gremiálna rada
24.1.2018 - 14.00 hod.

Aktualizované

Návrat na obsah