Aktuality - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Aktuality

Moja škola

Plán práce na mesiac január

11.1.2019 VČS – Atletického klubu (jedáleň)
13.1.2019 Halové MSsAZ ml.žiactva a prípraviek – B.Bystrica
19.1.2019 Halové MSsAZ st.žiactva a dorastu- Bratislava
26.1.2019 Olympijské nádeje – Bratislava


Od 21.1.2018 do 25.1.2018 – lyžiarsky výcvik žiakov 7.ročníka

Do 23.1.2019 – streda - do  15.00 hod . – vypísanie tabuliek pre polročnú klasifikáciu. Dochádzku uzatvoriť k 18.1.2019.
Do 28.1.2019 – vypisovanie vysvedčení – PC – I.stupeň + II. stupeň
Tlač výpisu vysvedčení – 29.1. a 30.1.2019 – I.stupeň + II.stupeň

Výpis vysvedčenia za I.polrok sa bude vydávať 31.1.2019 – štvrtok
I.stupeň –   na 4-tej  vyučovacej hodine
II.stupeň – na 5-tej vyučovacej  hodine


Polročné prázdniny sú 1. februára 2019 v piatok.

          


    

Porady


24.1.2019 – ŠTVRTOK - 15.30 hod. – pracovná porada ŠKD
24.1.2019 – 07.00 hod. - gremiálna rada Z:Mgr.Prečuchová
24.1.2019 - 14.00 hod. – streda - Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I.polrok šk.roka 2018/2019

Aktualizované

Návrat na obsah