Aktuality - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Aktuality

Moja škola

Plán práce na mesiacDovolenky pedagogických pracovníkov začínajú 02.07.2018 a končia 24.8.2018. Nástup do práce je 27.8.2018 – PONDELOK o 8.00 hod.


27. a 28.8.2018 – pondelok, utorok  - komisionálne skúšky                                                                                              

Vedenie školy ďakuje všetkým pracovníkom školy za vykonanú prácu v školskom roku 2017/2018 , praje príjemnú dovolenku, veľa slnka, úsmevu a načerpanie energie a síl do nového školského roka 2018/2019.


Porady

25.6.2018 – pondelok – 13.00 hod. – Pedagogická rada – hodnotenie, klasifikácia správania a prospechu za II.polrok školského roka 2017/2018
28.6.2018 – štvrtok – 12.30 hod. – Pedagogická rada

Aktualizované

Návrat na obsah