Aktuality - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Aktuality

Moja škola

Plán práce na mesiac apríl

05.04- Prednáška: „Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých“ – 8.ročníky
9.-13.04. – Plavecký výcvik – 3.ročník
12.04. – Krajské kolo geografickej olympiády
13.04. – Čítanie s II.stupňom ZŠ – 2.A,B,C,D, 13.04. – Deň narcisov
17.04.- Okresné kolo matematická olympiáda – 6.-8.ročník
21.04.- Kyslíková cesta 2.E
                                       
22.04. – nedeľa 14.00 hod.- slávnostný zápis detí do 1.ročníka – ŠJ
23.-27.04. – Škola v prírode Tatranská Štrba- 4.A,B,C,D
23.-27.04. – Bláznivý apríl – farebné učenie sa – 1.A
          1.C,D + 2.A,D
          2.B,C – beseda s lesníkom
24.04.- Slávik Slovenska – školské kolo
26.04.2018 – Einsteinov deň
20.a 26.04. – Geograficko-dejepisná exkurzia -5.ročník-Liptov

Športové akcie:
14.4.2018 – 2. kolo Horehronské talenty – cezpoľný beh
18.-24.4.2018 – Svetové edukačné hry(Dunajská Viktória) Grécko–Atény
21.4.2018– 1.kolo MSsAZ družstiev st.žiactva a prípraviek B.Bystrica
29.4.2018–1.kolo MSsAZ družstiev dorastu a ml.žiactva Dubnica n/Váhom

19.4.- 20.4.2018 – triedne schôdzky – streda-štvrtok – 0.-9.ročník


Deň učiteľov – 13.4.2018 o 15.30 hod.

Porady

11.4.2018 – streda – o 14.00 hod.- pedagogická rada
18.4.2018 – streda – 14.00 hod. – pedagogická rada
18.4.2018 – 11.00 hod. – pedagogická rada - ŠKD
18.4.2018 – 7.00 hod.- gremiálna rada

Aktualizované

Návrat na obsah