Školské akcie - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Školské akcie

Fotoalbum > Školské akcie
Technicus Logicus_2018
Besiedka špec.trieda.-0.ročník_2018
Vianočná akadémia_2018
Vianočný jarmok_2018
Mikuláš_2018
Hokejový turnaj základných škôl_2018
Pohár národov vo futbale Česko versus Slovensko_2018
Jeseň v špeciálnej triede_2018
Čítanie s p. Mrkvičkom_2018
Beseda s G. Futovou_2018
Prijímanie prvákov do ŠKD_2018
Čistenie chodníkov_2018
Bavme deti športom_2018
Exkurzia SJL-Martin_2018
KABU-piataci_2018
Exkurzia_SJL-Orava_2018
Exkurzia_SJL-Horná Lehota-Tajov-Hronsek_2018
Okresné kolo SAŠŠ v cezpoľnom behu_2018
Memoriál M. Zavarskej_2018
Biologická exkurzia Vydrovo_2018
Návšteva družobnej školy v Rusku, Moskva-2018

Aktualizované

Návrat na obsah