Napísali o nás - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Napísali o nás

Napísali o nás
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenili aktívnych a tvorivých pedagógov

Presne 28. marca, v deň narodenia učiteľa národov Jana Amosa Komenského, sa v mestskom dome kultúry uskutočnilo podujatie, venované všetkým jeho pokračovateľom. Samospráva pre zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri príležitosti Dňa učiteľov pripravila slávnostný program spojený s oceňovaním pracovníkov školstva, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

„Som presvedčená, že pre všetkých učiteľov bez ohľadu na ich vek a roky strávené v školských kolektívoch existuje množstvo dôvodov, pre ktoré by sa svojho povolania nikdy nechceli vzdať. Tým najsilnejším je zrejme schopnosť tvarovať životné postoje a ciele budúcich generácií a pripravovať  tak  pre  naše mesto i celú spoločnosť lepšie pripravených a rozhľadenejších mladých ľudí. Ako prejav úcty a vďaky všetkým pedagógom v našom meste sme sa preto rozhodli založiť tradíciu Dňa breznianskych učiteľov," povedala vo svojom príhovore zástupkyňa primátora Petra Dzurmanová. Slávnostný večer otvoril umeleckým prednesom herec, scenárista, režisér a dlhoročný člen Slovenského národného divadla Juraj Sarvaš a výnimočnú atmosféru mu vdýchli aj hudobné a spevácke vystúpenia poslucháčov Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Prijmite preto tento slávnostný večer ako prejav toho, že v meste Brezno na význam a prínos vašej profesie nezabúdame. Naopak, sme hrdí na to, že v našich školách pôsobí také veľké množstvo výnimočných a odhodlaných pedagógov," uviedla Dzurmanová.
Poďakovanie adresovala tiež riaditeľom breznianskych škôl, ktorí popri pedagogických schopnostiach musia často disponovať aj tými manažérskymi a ekonomickými. Práve oni boli tí, ktorí kandidátov na tohtoročné ocenenia navrhli.
Ceny za rok 2018 si odniesli  Henrieta Kuviková za mimoriadne kvalitnú pedagogickú činnosť a Jana Chrenová za aktívnu športovú a pedagogickú činnosť.

Eva Šípošová., MY Horehronie, 3.4.2018


Deň otvorených dverí v Základnej škole na Pionierskej 2 v Brezne

V utorok 6. marca sa v popoludňajších hodinách otvorili brány školy Pionierskej 2 budúcim prváčikom a ich rodičom.

Cieľom tohto Dňa otvorených dverí bolo ukázať priestory školy, jej vybavenie i smerovanie a zameranie. Pred hlavným vchodom rodičov i deti privítala p. riaditeľka Prečuchová a p. zástupkyňa Zákalická. Spoločne sa potom presunuli do budovy pre prvý stupeň, kde boh pre deti pripravené zaujímavé tvorivé dielne. Pani učiteľky ich zaujali hrou s legom, geometrickými tvarmi, deti tvorili, strihali, lepili i modelovali. Ukázali svoju šikovnosť pri viazaní šnúrok na topánočke, skúsili si aj jednoduché pokusy s vodou. Predviedli sa i pri písaní na tabuľu, ukázali akí sú šikovní pri poznávaní písmeniek a čísel. Deti si mohli sadnúť už za skutočné lavice, ktoré ich v septembri čakajú.

Za všetky aktivity dostávali pečiatky na kartičky, čo sa im nesmierne páčilo. Rodičia si medzitým vypočuli stratégiu školy, projekty na ktorých sa škola podieľa a mohli si prostredníctvom prezentácie pozrieť aj učebne, ktorými škola disponuje. Mohli si pozrieť výstavku učebníc, z ktorých sa budú ich deti učiť v prvom ročníku. Nakoniec sa deti na pamiatku podpísali do kroniky a na záver ich čakala aj sladká odmena. Rodičia boli informovaní, že zápis do p-vého ročníka sa v škole uskutoční 22. apríla o 14.00. Všetci sú srdečne pozvaní.

Kolektív pracovníkov ZŠ s MŠ Pionierska2, MY Horehronie, 27.3.2018


Mesto Brezno obnovilo priestory školy na Ulici Boženy Nemcovej

Materská škola na Ulici Boženy Nemcovej v Brezne sa dočkala renovácie a to bez dlhého obmedzenia jej chodu. Vedenie mesta učiteľkám a deťom odovzdalo priestory do opätovného užívania minulú stredu. Pozitívnou správou je, že rekonštrukcia čaká aj ďalšie tri ma-terské školy v Brezne.
Sľúbené sa stalo realitou a deti z MŠ B. Němcovej sa už hrajú vo vynovených priestoroch. Na realizáciu prvej etapy mesto využilo jarné prázdniny

S renováciou materskej školy  mesto začalo 15. februára,aAko informovala vedúca investičného odboru mestského úradu Zuzana Ďurišová, vďaka spolupráci učiteliek, ktoré promptne poodkladali učebné pomôcky a vypratali priestory stavebné práce sa rozbehli už hneď na druhý deň. „Termín bol dosť krízový (krátky), s tým mali problém aj stavebné firmy. No keďže sme chceli čo najmenej ovplyvniť chod MŠ, na zrealizovanie 1. etapy sme využili obdobie jarných prázdnin. Musím povedať, že realizačná firma ho dokázala dodržať k našej úplnej spokojnosti pričom aj kvalita prác a celkovo spolupráca bola výborná.

V MŠ vymenili zariaďovacie predmety a radiátory v hygienických priestoroch, ako aj rozvody zdravotechniky, obklady, podlahy v priestoroch prvého a druhého nadzemného  podlažia, dažďové žľaby, zvody, vyspravili stavebné otvory v stenách. Mesto tiež vynovilo priestory jednej triedy, a to nábytkom, šatníkovými skrinkami a kobercami.

Z dôvodu čiastočnej rekonštrukcie bola MŠ zatvorená od 19. do 27. februára, pričom rodičia mali možnosť dieťa umiestniť do MŠ na Hradbách. Do skrášlených priestorov sa škôlkari opätovne vrátili v stredu 28. februára, kedy medzi nich zavítal aj primátor Tomáš Ábel so svojou zástupkyňou Penou Dzurmanovou. S deťmi sa zahrali na stavbárov a tie sa im za to odmenili spevom a tancom. Ako povedal primátor Tomáš Ábel deti si raslúžia byť vpekných, bezpečných a zdravých priestoroch. Ďakujem všetkým pedagógom za pomoc a organizáciu pri realizácii prestavby, rodičom za ústretovosf a pochopenie a tiež stavebnej firme za promptnosť. "Verím, že vynovené prostredie bude slúžiť predovšetkým k radosti našich deti."

Renováciu prijala s nadšením aj riaditeľka Základnej školy Pionierska 2, pod ktorú materská škola patri, Beáta Prečuchová. Každý rok sme v Správe ovýchovno-vzdelávacei činnosti v časti údaje o priestorových
a materiálno-technických podmienkach školy uvádzali rôzne nevyhnutné opravy a výmeny, časť z našich požiadaviek je splnená a v MŠ to už vyzerá krásne. "Ďakujem vedeniu mesta za všetkých zamestnancov, detí navštevujúcich MŠ a ich rodičov za čiastočné zrekonštruovanie priestorov MŠ Boženy Nemcovej."

V druhej etape cez letné prázdniny mesto plánuje v MŠ obnoviť aj jedáleň, natrieť strešnú krytinu, opraviť fasádu, vysušiť suterénne murivo, naniesť nové omietky, zatepliť pôjdový priestor v úrovni podlahy.
Pozitívnou správou je, že rekonštrukcie sa dočkajú aj ďalšie materské školy v Brezne. Dve komplexné rekonštrukcie v MŠ Nálepkova a MŠ Dr. Clementisa, ktoré spadajú pod ZŠ Karola RapoŠa, sa budú realizovať tento rok po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa prác. Taktiež, vo vlastnej réžii odboru investičného pripravujeme dokumentáciu obnovy MŠ Hradby, podobnú ako pri MŠ B. Němcovej," uzavrela Zuzana Ďurišová.


Monika Dolňanová., MY Horehronie, 6.3.2018
Breznianski hokejisti sa v reprezentácii nestratil

Hokejový klub Brezno trezlivo vychováva mladých ráčov, čo postupne prináša voje ovocie. Aj túto sezónu a totiž v dresoch reprezentáie v mládežníckych kategóiách objavilo viacero jeho dchovancov.

V Poprade, Dolnom Kubíne a Novom Meste nad Váhom sa uskutočnili regioinálne výbery hráčov do 15 okov. Zúčastnila sa na nich aj pätica Brezňanov. Do výberu v Dolnom Kubíne bolo nominované trio hráčov HK Brezno Šimon Šimko, Oliver Turňa a Hugo Lukačovič. Výber v Poprade absolvovali hráči Marcel Štefančík a Adrián Mešťan, ktorí sa momentálne vydali na skusy do Čiech, no vyrástli na breznianskom ľade. Chlapcom držíme palce v ľalšom napredovaní a bude-ne sa snažiť im na ceste za lokejovým snom pomáhať zo 'šetkých síl," povedal jeden . reprezentačných trénerov án Cpin.

Po návrate z repre kempu a traja aktuálne pôsobiaci hráči v HK Brezno podelili o svoje prvé skúsenosti s reprezentačným družstvom aj s nami. Slovami chvály nešetril brankár Šimon Šimko: „Prístup celého realizačného tímu ku hráčom bol veľmi dobrý. Všetci chalani sa snažili a ukázali, aké majú schopnosti, navzájom sme sa podporovali a motivovali do tvrdej práce.  Ako ďalej pokračoval, zo sústredenia si odnáša veľa pekných spomienok, nových skúseností a rovnako predsavzatie, že doma bude pracovať na svojej fyzickej kondícii.
Útočník Hugo Lukačovič hodnotí svoje pôsobenie v reprezentačnom výbere hráčov do 15 rokov takisto veľmi pozitívne. „Všetci sme makali naplno, či na ľade alebo na suchu, bolo to veľmi náročné, ale myslím si, že som to zvládol celkom dobre. Po ťažkých tréningoch prišli ešte ťažšie zápasy, v ktorých sa všetci snažili dostať zo seba maximum, uviedol mladý hráč Brezna, ktorému sa podarilo streliť gól a na jeden aj prihrať. Ako sám hovorí, z kempu si odniesol veľa cenných skúseností, pochvalu trénerov za prihrávky a techniku korčuľovania, ale aj chuť na sebe ďalej pracovať.
S podobnými pocitmi odchádzal z Dolného Kubína aj ďalší z trojice rytierov Oliver Turňa. Najnáročnejší bol podľa jeho slov úvodný deň kempu, ale vysoko hodnotí aj úroveň záverečného hokejového stretnutia. Zápas sa s ligou starších žiakov alebo kadetov nedal porovnať. Bol oveľa rýchlejší a íyzickejší, všetci sa snažili ukázať čo najviac, aby upútali pozornosť trénerov. Mňa pochválili za dobrú streľbu a prihrávky, vyjadril sa nádejný útočník. Veríme, že nielen o tejto trojici chlapcov, ktorí stále hája farby Brezna, budeme ešte počuť.

Eva Šípošová., MY Horehronie, 8.2.2018
Zostrih vyhlásenia výsledkov VEČER GRASSROOTS FUTBALU 2017

Vianočný jarmok v Základnej škole s materskou školou Pionierska 2 Brezno.

Už po tretíkrát sa v sobotu 9. decembra v Základnej škole s materskou školou Pionierska 2 uskutočnil detský Vianočný jarmok. Deti tu prezentovali svoju tvorivosť, um a šikovnosť.
Otvorenie Vianočného jarmoku sa ujala riaditeľka Beáta Prečuchová. Poďakovala všetkým deťom, rodičom i starým rodičom, že neváhali a prišli v sobotu na túto krásnu predvianočnú akciu. Na vyzdobených stoloch sa preze-tovali žiaci prvého aj druhého stupňa výrobkami z papiera, vosku, dreva, mohli ste tu nájsť rôzne vianočné ozdoby aj ozdôbky, vianočné gule aj venčeky. Všetko hýrilo farbami, rozmanitosťou aj vôňou, pretože ponúkali aj domáce koláčiky, medovníčky či cukrovú vatu. A samozrejme nesmel chýbať ani vianočný punč. Krásnu atmosféru dotvárali tradičné vianočné piesne a koledy. Bol to čas aj na blízke stretnutia rodičov a priateľov.
Získané peniažky sa škola rozhodla venovať Neformálnemu občianskemu združeniu onkologických pacientov Pomôžme pomáhať. Tento rok to bola suma 1005,27 €.  Všetkým  zúčastneným touto cestou veľmi pekne ďakujeme.     Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a všetci ste srdečne pozvaní.


Mgr. Martina Mazúrová, MY Horehronie, 18.12.2017
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno  medzi najlepšími školami v celoštátnej súťaži športových aktivít ZŠ a SŠ v Slovenskej republike

Priestory bývalej historickej jazdiarne v Nových Zámkoch privítali 8. novembra účastníkov vyhodnotenia celoštátnej súťaže športových aktivít ZŠ a SŠ. Vyhlasovateľom je Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ) s podporov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenského olympijského výboru.  Prebojovať sa medzi tých najlepších nie je vôbec jednoduché. Súťaž, v duchu kalokagatie, pozostáva z troch pilierov, do ktorých sa musí škola zapojiť.
Prvým je výkonnostný pilier, kde sa započítavajú body výlučne len z Majstrovstiev Slovenska, druhým je účastnícky pilier, ktorý pozostáva z percenta zapojenosti žiakov školy v športových súťažiach. Tretí zahŕňa výchovnú časť, ktorej náplňou je olympijská výchova. Účasť našich žiakov na šiestich MSR, na ktoré sa museli prebojovať víťazstvami na okresných aj krajských kolách , z toho dva tituly Majstrov Slovenska naznačovali, že by škola mohla byť úspešná aj v celkovom hodnotení.
Do súťaže sa zapojilo celkovo 173 ZŠ, ktoré majú viac ako 300 žiakov. Naša škola mala najlepšiu výkonnostnú časť zo všetkých zúčastnených škôl vo svojej kategórii a hoci v konečnom  súčte bodov obsadila 5. miesto, je toto umiestnenie veľkým úspechom. Súčasťou vyhodnotenia bolo aj vyhlásenie kategórie športovca roka, kde odborná porota zostavovala  poradie troch najúspešnejších športovcov ZŠ a SŠ.
Ocenenia odovzdávali predseda SAŠŠ Marián Majzlík a riaditeľ odboru školstva Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR Dušan Ťažký. Skutočnosť, že medzi ocenenými bola aj naša žiačka Viktória Dunajská,  je motiváciou do už odštartovaného nového ročníka.

Mgr. J. Chrenová, MY Horehronie, 14.11.2017
Žiaci ZŠ s MŠ Pionierska 2 a študentky SG ŽP Podbrezová Školskými majstrami Slovenska v cezpoľnom behu.

Prekrásne prostredie Červeného kláštora privítalo 25.októbra najlepších  školských cezpoľných bežcov  zo všetkých krajov Slovenska. Organizátori tentoraz pripravili za chladného jesenného počasia, veľmi náročnú trať, ktorá po dlhšej dobe do bodky spĺňala všetko , čo má cezpoľný beh zahŕňať. Ťažšie stúpanie preverilo nielen vytrvalostné, ale aj vôľové vlastnosti všetkých pretekárov. Po úspešnom krajskom kole v Žiari nad Hronom (žiaci ZŠ s MŠ Pionierska 2 a študentky SG ŽP Podbrezová - 1.miesto, žiačky ZŠ s MŠ Pionierska 2 – tretia miesto, študenti Gymnázia J.Chalupku Brezno – druhé miesto) sú víťazstvá  družstiev horehronskej výpravy na MSR obrovským, ale hlavne zaslúženým úspechom.
Umiestnenia jednotlivých pretekárov v družstvách :
ZŠ s MŠ Pionierska 2 : Zubák Adrián - 5. miesto, Daxner Frederik – 6. miesto, Turňa Oliver – 9. miesto
SG ŽP Podbrezová : Remeňová Mária – 1. miesto, Remeňová Zuzana – 2. miesto, Smarkoňová Anežka – 11. miesto

Mgr. Janka Chrenová, MY Horehronie, 7.11.2017
V októbri nezabudli na svojich starých rodičov

Naša babka a náš dedko, milí sú k nám nadovšetko. Keď k nám prídu na návšteva, veselo je u nás veru.
V októbri, kedy je mesiac plný farieb, ktoré mu dávajú listy stromov, kedy sa zbiera posledná úroda, využívajú sa posledné krásne slnečné dni na prechádzky, sme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším ani my, žiaci 2. C triedy zo Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 v Brezne, nezabudli na našich starých rodičov. Spríjemnili sme im spoločné chvíle pesničkami, básničkami, tancom a divadlom. Spolu sme si vyrobili darčeky, aby sme na tento pekný deň nezabudli.


Žiaci 2.C triedy, MY Horehronie, 7.11.2017

Aktualizované

Návrat na obsah