Krúžky - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Krúžky

Moja škola

Vážení rodičia, milí žiaci !

V tomto školskom roku si opäť prevezmete vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na Vaše záujmové vzdelávanie. Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity, poukaz však odovzdá len jednej z nich a to podľa vlastného uváženia.

Veríme, že si z nasledovnej ponuky krúžkov vyberiete tie, ktoré naplnia Váš voľný čas.

Ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti v školskom roku 2017/2018


1. stupeň

Dobrodružstvá v prírode (zamerané na prežitie, hry a skúmanie prírody) - p. Ingrid Macáková
Florbal pre I. stupeň -  Mgr. Renáta Cipárová (utorok-štvrtok, 15.30-17.00)
Folklórny krúžok -  Mgr. Erika Turčinová (utorok, 14.00-16.00)
Futbal – I. stupeň  - Mgr. Martin Ridzoň
Golfový pre I. stupeň -  Mgr. Anna Longauerová (utorok, 14.00-15.30)
Informatika pre 1. – 2. ročník -  Mgr. Marianna Kramlová (utorok, 14.00)
Informatika pre 3. – 4. ročník -   Bc. Ľubomíra Kňazeová (pondelok alebo utorok, 15.30-17.30)
Joga pre najmenších -  Ing. Lenka Kysucká
Malý Kuchtík -  Mgr. Adriana Zákalická (pondelok, 14.00-16.00)
Stolný tenis -  p. Ľubomír Lamper
Šikovné ruky -  Mgr. Martina Mazúrová (pondelok, 14.00-16.00)
Všestranná pohybová príprava  - Mgr. Jana Chrenová
Výletníček  - Bc. Ľubomíra Kňazeová, Mgr. Janka Škultétyová (voľné dni, víkend)

2. stupeň
Atletika  - Mgr. Jana Chrenová
Dobrodružstvá v prírode (zamerané na prežitie, hry a skúmanie prírody)  - p. Ingrid Macáková
Doučovanie zo SJL a MAT pre 9.C -  Mgr. Kristína Gondová, Mgr. Eva Récka
Doučovanie zo SJL pre 9.B -  RNDr. Patrik Bubelíny, PhD.
Doučovanie zo SJL pre 9.D -  Mgr. Janka Siroková
Florbal pre II. stupeň  - Mgr. Renáta Cipárová (utorok-štvrtok, 15.30-17.00)
Futbal – II. stupeň  - Mgr. Martin Ridzoň
Golfový krúžok -  Mgr. Daniela Jorčíková
Chemicko-biologický -  Mgr. Magda Rusková, Mgr. Eva Récka
Informatika pre 2. stupeň -  PaedDr. Peter Návoy (štvrtok, 14.00-16.00)
Kompenzačné cvičenia hokejistov pre 6. ročník - PaedDr. Martina Tóthová
Programovanie pre 6., 7., 8. ročník  - Mgr. Eva Baková
Rozhlasový krúžok -  Mgr. Andrea Tichá
Spevácky krúžok -  PaedDr. Zuzana Giertlová
Stolný tenis  - p. Ľubomír Lamper
Školský časopis  - Mgr. Lucia Kováčiková
Výtvarný krúžok pre I. a II. stupeň -  Mgr. Janka Siroková


Aktualizované

Návrat na obsah