ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah
Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č.231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z. p o s k y t u j e
z organizačných dôvodov žiakom 6.-9.ročníka Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 Brezno

riaditeľské voľno dňa 21. novembra 2018 (streda)

V tomto dni sa uskutoční Testovanie 5. Na priebeh testovania bude dohliadať väčší počet učiteľov, preto nebude možné zabezpečiť chod vyučovania podľa rozvrhu hodín v 6.-9.ročníku.
Školská jedáleň funguje v normálnom režime. Žiaci, ktorí sa v daný deň nebudú stravovať sa zo stravy musia odhlásiť.

Fotoalbum: Beseda s G. Futovou Bavme deti športom Jeseň špeciálnej triede

ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno obsadila 1. miesto medzi najlepšími školami v celoštátnej súťaži športových aktivít ZŠ a SŠ v Slovenskej republike.
Pozrite si video z odovzdávania ocenenia.


Hlasuj za svoju Školu a vyhraj. HLASUJTE TU
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018Hľadáme kuchárku vyučenú s praxou. Nástup do zamestnania od polovice novembra 2018.
Viac informácií na tel. čísle: 048/619 7811, 0911/311737


Škola je zapojená v projekte

Počítadlo návštev:

Pocitadlo.sk

Aktualizované

Návrat na obsah