Fotoalbum MŠ - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Fotoalbum MŠ

Materské školy
Deň rodiny_2018
Dajme spolu gól MŠ Hradby_2018
Olympiáda materských škôl_2018
Školička korčuľovania_2017
Krásny úsmev_2017
Jeseň v sovičkovej triede_2017
Mikuláš v čertíkov_2017
Deň anjelikov_2017
Čarovanie s listami_2017
Mikuláš v škôlke_2017
Deň rodiny v MŠ Hradby
Brezniansky Slávik 2017
Karneval MŠ Hradby
Lyžiarsky výcvik
MŠ Hradby, MŠ B. Němcovej
MŠ Hradby a MŠ Boženy Němcovej na Mestskom úrade

Aktualizované

Návrat na obsah