Školské akcie - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Školské akcie

Fotoalbum > Školské akcie
Veľkonočné tvorivé dielne_2018
Vynášanie Moreny_2018
Škola v prírode - Repište_2018
Futbalmánia_2018
Olympijsky kvíz_2018
Deň otvorených dverík_2018
Horehronský Bučnik_2018
Palacinkový deň_2018
Hviezdoslavov Kubín_2018
Deň v maskách_2018
Vianočná akadémia_2017
foto: Dominika Završanová, Simona Šajgalíková, Jaroslav Eremiáš-EREMSTUDIO, Martin Bíreš
Súťaž: Technicus-Logicus_2017
Lyžiarsky 7.ročník_2018
Mikulášsky florbal_2017
Vianočný jarmok_2017
Mikuláš-Tvorivé dielne_2017
Advent 2.ročník_2017
Výlet ŠKD-Tricklandia_2017
Mesiac úcty k starším_2017
Exkurzia Modra_2017
Literárne Brezno-expozícia M.Rázusa_2017
Školský výlet Dukla-Svidník-Bardejov_2017
Exkurzia Orava_2017
Exkurzia SJL_Tajov-Hronsek-Lehota_2017
Exkurzia Orava_2017
Návšteva MsÚ Brezno_2017
Krajské kolo v cezpoľnom behu_2017
Bezpečne na ceste_2017
Výroba papiera-Michalová_2017
KABU 5.ročník_2017
Otvorenie námestíčka pod  bránou_2017
Rozlúčka s letom_2017
Exkurzia Vydrovo_2017

Aktualizované

Návrat na obsah