Vyhlásenie o poukázaní 2% - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Vyhlásenie o poukázaní 2%

Darujte 2% z  dane fyzických  a právnických  osôb
Rodičovskému  združeniu pri  Základnej   škole Pionierska  2 Brezno
Údaje o združení:


Názov:  Rodičovské združenie pri ZŠ Pionierska 2 Brezno

Sídlo:    Pionierska 2 977 01 Brezno Právna forma: občianske združenie

IČO:
   37948288


Združenie je registrované Notárskou komorou SR v centrálnom registri prijímateľov pod číslom N 163/2007, Nz 41155/2007

Prosíme Vás, informujte o tejto možnosti vo svojom okolí známych, priateľov a členov rodiny.


Tlačivo   -   Vyhlásenie   o poukázaní   podielu zaplatenej   dane   fyzickej   osoby   si   môžete vyzdvihnúť na sekretariáte riaditeľa školy, alebo vytlačiť z našej stránky.


ĎAKUJEME.Aktualizované

Návrat na obsah