ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

V školskom roku 2017/2018 navštevuje našu školu 853 žiakov, 450 chlapcov a 403 dievčat. Viac informácií .  Najčasteším menom je JAKUB (25 žiakov) a SOFIA (15 žiakov).

Naše sviatky

Ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti (krúžkov) Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018
Škola je zapojená v projekte

Počítadlo návštev:

Pocitadlo.sk

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky